Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki B
Nazwa oddziału

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki B

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Nauczymy Cię:

üdiagnozować uszkodzenia maszyn oraz urządzeń rolniczych,

ünaprawiać maszyny oraz urządzenia rolnicze,

üopracowywać instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych,

üorganizować i nadzorować  zabiegi i procesy technologiczne w produkcji roślinnej
i zwierzęcej.

Perspektywy –praca:

üfabryki maszyn rolniczych,

üprzedsiębiorstwa obrotu maszynami, nadleśnictwa, gospodarstwa doświadczalne, hodowlane,

üprowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej,

üprowadzenie warsztatu naprawy maszyn rolniczych.

Umożliwiamy odbycie bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B i T.