Sztum
Technikum
Technikum nr 2 w Barlewiczkach - Technik rolnik A
Nazwa oddziału

  Technik rolnik A

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Nauczymy Cię:

üjak wykonywać  prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,

üjak prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny oraz urządzenia stosowane
w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

üjak prowadzić sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,

üjak organizować i nadzorować produkcję roślinną i zwierzęcą,

üobsługiwać programy komputerowe do prowadzenia gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.

Perspektywy –praca:

ürolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,

üurzędy i instytucje służb rolnych,

üwłasna działalność gospodarcza, np. produkcja rolnicza, gospodarstwo agroturystyczne.  

Umożliwiamy odbycie bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii T.