Sztum
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach - wielozawodowy F
Nazwa oddziału

 wielozawodowy F

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Opis

Okres nauki 3 lata

üKształcenie we wszystkich zawodach, dla których istnieje możliwość realizacji zajęć praktycznych.

üMłodociany pracownik za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie.

üNad realizacją zajęć praktycznych czuwa kierownik praktycznej nauki zawodu.

üUczeń przystępuje do egzaminu na daną kwalifikację zawodową lub do egzaminu czeladniczego.