Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu - PROFIL MUNDUROWY
Nazwa oddziału

 PROFIL MUNDUROWY

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

PROFIL MUNDUROWY dla wszystkich, którzy chcą studiować lub podjąć pracę w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, służby więzienne) oraz administracji państwowej i samorządowej lub w sektorze bezpieczeństwa.  Zajęcia w klasach mundurowych prowadzone są przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i zawodowych. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej. W trakcie zajęć uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży, wyższych uczelni na strzelnice bojową, biwaki i zajęcia terenowe.

Uczniowie tego profilu będą również realizować przedmioty uzupełniające z zakresu funkcjonowania służb mundurowych.