Sztum
Technikum
Technikum w Dzierzgoniu - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Nazwa oddziału

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Szkoła gwarantuje praktykę zawodową w biurach podróży w mieście i regionie. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem rynku pracy. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych. Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

W ramach programów unijnych realizowanych w naszej szkole, uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki, mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Obecnie realizowane są staże w Niemczech. Uczniowie odbywają wówczas praktyki w nowoczesnych, doskonale wyposażonych restauracjach i hotelach, gdzie mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, a dodatkowo mogą poznać tradycje, potrawy, zwyczaje i kulturę  odwiedzanego kraju.