Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu - PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Nazwa oddziału

 PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY  jest dla uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.

Zajęcia w tej grupie prowadzone są aktywizującymi metodami, a dodatkowe wsparcie w postaci zwiększonej ilości godzin języka angielskiego umożliwi naszym uczniom sprawne odnalezienie się w świecie nauki. Absolwent klasy biologiczno - chemicznej będzie miał prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: medycyna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, zdrowie publiczne, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, leśnictwo, weterynaria, dietetyka, biologia, chemia, oceanografia.

Uczniowie tego profilu będą również realizować przedmioty uzupełniające z zakresu kosmetologii lub dietetyki.