Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu - PROFIL INFORMATYCZNY
Nazwa oddziału

 PROFIL INFORMATYCZNY

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

PROFIL INFORMATYCZNY przeznaczony dla młodych, których fascynuje świat nowoczesnych technologii. W ramach zajęć uczniowie poznają użyteczności oraz zasady funkcjonowania najnowszych technologii informatycznych, wykorzystują narzędzia pracy biurowej (edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne z elementami matematyki finansowej, prezentacje multimedialne), poznają podstawy programowania, tworzenia stron internetowych i grafiki komputerowej.Uczniowie tego profilu będą również realizować przedmioty uzupełniające z zakresu ekonomii i biznesu oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.