Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik
Informacja dot. rekrutacji na rok 2023/2024
Regulamin rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie z dnia 16.02.2022 roku
Wolne miejsca w żłobku Zając Borówka
KOMUNIKAT (1) z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020 ”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”
KOMUNIKAT (2) z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020 Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie
KOMUNIKAT (3) z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020 „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”