Szczecin
Szczecin
Aktualności

Regulamin rekrutacji

21-02-2022


W zakładce Dokumenty dostępny jest Regulamin rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie z dnia 16.02.2022 roku.


Rekrutacja do żłobków 2021/2022

09-03-2021
Informuję, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy majowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.
Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2021 r.: 705 miejsc

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2021 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka"
ul. Żaglowa 16
(Dąbie)
42 miejsca

Żłobek nr 2 „Słoneczko"
ul. Kostki Napierskiego 6c
(os. Słoneczne)
99 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek"
ul. Włościańska 3
(Pomorzany)
67 miejsc

Żłobek nr 5 „Biedronka"
ul. K. Królewicza 69
(Niebuszewo)
60 miejsc

Żłobek nr 6 „Muchomorek"
ul. Mazowiecka 11/12
(Centrum)
94  miejsca

Żłobek nr 7 „Jarzębinka"
ul. Podhalańska 1-3
(Centrum)
93 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki"
ul. Niedziałkowskiego 49
(Centrum)
170 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku"
ul. Brytyjska 19
(Warszewo)
80 miejsc

Harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

7 maja 2021 r. od godz. 9:00
W żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.

Od 7 do 21 maja 2021 r.
Codziennie w godz. 9:00-14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2021/2022.

Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:
-zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,
-oświadczenia o zamieszkaniu,
-oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie


Rekrutacja do żłobków 2020/2021

29-04-2020

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy majowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.

Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2020 r.: 662 miejsca.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2020 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka”

ul. Żaglowa 16

(Dąbie)

Rekrutacja wstrzymana


Żłobek nr 2 „Słoneczko”

ul. Kostki Napierskiego 6c

(os. Słoneczne)

48 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek”

ul. Włościańska 3

(Pomorzany)

60 miejsc


Żłobek nr 5 „Biedronka”

ul. K. Królewicza 69

(Niebuszewo)

70 miejsc


Żłobek nr 6 „Muchomorek”

ul. Mazowiecka 11/12

(Centrum)

86 miejsc

Żłobek nr 7 „Jarzębinka”

ul. Podhalańska 1-3

(Centrum)

120 miejsca


Żłobek nr 8 „Wróbelki”

ul. Niedziałkowskiego 49

(Centrum)

167 miejsc


Żłobek nr 9 „Przy strumyku”

ul. Brytyjska 19

(Warszewo)

83 miejsc


Filia Żłobka nr 9

„Tęczowa Sowa”

ul. Brytyjska 19 (Warszewo)

28 miejsc


Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

4 maja 2020 r. od godz. 9:00

W żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.


Od 4 do 15 maja 2020 r.

Codziennie w godz. 9:00-14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2020/2021.


Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

- zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,

- oświadczenia o zamieszkaniu,

- oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

Nowe miejca żłobkowe - żłobek Zając Borówka

15-10-2019

KOMUNIKAT z dnia10.09.2019r. dotyczący przesunięcia terminu rekrutacji do projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż planowana data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 02.12.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt „Zając Borówka” od dnia 07.10.2019r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 07.10.2019r. do dnia 07.11.2019r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3

2/ Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

W dniach 08.11-15.11.2019 planowane są rozmowy kwalifikacyjne (wyłącznie w razie potrzeby określonej w Regulaminie rekrutacji). Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 22.11.2019r. W dniach 25-26.11.2019 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (02.12.2019).

Nowy żłobek będzie zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola (w rejonie ulicy Szosa Polska) i będzie dostosowany do opieki nad 60 dziećmi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami projektu dotyczącego żłobków nr 3 , 5 i 7, gdyż zasady naboru będą podobne. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.