Szczecin
Szczecin
Aktualności

Informacja dla Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do żłobka

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy czerwcowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.

Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2018 r. : 652 miejsca

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2018 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka”, ul. Żaglowa 16 (Dąbie): 64 miejsca

Żłobek nr 2 „Słoneczko”, ul. Kostki Napierskiego 6c (os. Słoneczne): 88 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek”, ul. Włościańska 3 (Pomorzany): 53 miejsca

Żłobek nr 5 „Biedronka”, ul. K. Królewicza 69: (Niebuszewo): 45 miejsc

Żłobek nr 6 „Muchomorek”, ul. Mazowiecka 11/12 (Centrum): 100 miejsc

Żłobek nr 7 „Jarzębinka”, ul. Podhalańska 1-3 (Centrum): 74 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki” ul. Niedziałkowskiego 49 (Centrum): 167 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku” ul. Brytyjska 19 (Warszewo): 61 miejsc

Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

1. 08 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 w żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.

2. Od 08 do 22 czerwca 2018 r. codziennie w godz. 9:00- 14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2018/2019.

Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

- zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu

- oświadczenia o zamieszkaniu

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek