Szczecin
Wniosek
Szczecin - Żłobek
 • Dane dziecka
 • Typ podania
 • Wybrane żłobki
 • Informacje o dziecku
 • Zakończ
Popraw następujące dane:

  Dane osobowe dziecka

  Adres zamieszkania dziecka

  Dane matki/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Dane ojca/opiekuna prawnego

  Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

  Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

  Popraw następujące dane:
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać szkołę obwodową
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję

   Wybierz placówki

   Wybrane placówki 0


   Wybierz z listy dostępnych placówek

   Akcja Placówka / oddział
   Żłobek Nr 1 "Muszelka"
   Żłobek Nr 2 "Słoneczko"
   Żłobek Nr 3 "Uszatek"
   Żłobek Nr 4 "Zając Borówka"
   Żłobek Nr 5 "Biedronka"
   Żłobek Nr 6 "Muchomorek"
   Żłobek Nr 7 "Jarzębinka"
   Żłobek Nr 8 "Wróbelki"
   Żłobek Nr 9 "Przy strumyku"
   Żłobek Nr 9 "Tęczowa Sowa"
   Żłobek Nr 10 „Bajkowa Kraina”
   Klub dziecięcy nr 1 w Szczecinie
   Klub dziecięcy nr 2 w Szczecinie
   Klub dziecięcy nr 3 w Szczecinie
   Klub dziecięcy nr 4 w Szczecinie
   Klub dziecięcy nr 5 w Szczecinie
   Popraw następujące dane:
   • Należy wybrać przynajmniej jedną preferencję
   Popraw następujące dane:

    Informacje o dziecku

    należy wpisać preferowaną datę

    proszę wpisać wiek rodzeństwa po przecinku

    Popraw następujące dane:
     Popraw następujące dane:

      Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje usunięcie wprowadzonych danych bez zapisania ich w systemie.

      Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce / szkole pierwszego wyboru.

      Dopiero po złożeniu podania w placówce/ szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

      W przyszłości będzie można zalogować się do systemu po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator zostanie automatycznie wygenerowany przez system i będzie widoczny na następnym ekranie.

       
      Zapisz Anuluj

      Popraw następujące dane:

       • Dane dziecka
       • Typ podania
       • Wybrane żłobki
       • Informacje o dziecku
       • Zakończ