Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
Adres
Dąbrowa, ul. Śremska 2, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 34 581
Fax
61 28 34 581
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie
Języki
angielski
Osiągnięcia
Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim odnosząc liczne sukcesy. Obecnie realizowane są także dwa projekty: "Poprawa warunków dydaktycznych,podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej" oraz "Uczeń z pasją" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum . Dzięki projektom szkoła wzbogaciła się w nowe wyposażenie sal lekcyjnych oraz pomoce dydaktyczne. 
Dojazd
Do placówki dzieci dowożone są liniami regularnymi , rozkład jazdy autobusów znajduje się na stronie szkoły w zakładce DOWOZY.
Zajęcia pozalekcyjne
W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła oferuje: zajęcia taneczne, kółko muzyczne, teatralne, rowerowe, szachy,  kółko przyrodniczo - łowieckie, wolontariat, sks, gry planszowe, taekwondo, "Klub Przyjaciół książki", "Międzyszkolna Współpraca Młodzieży Nieobojętnej" (pomoc dla Domu Dziecka w Górze oraz schroniska w Gaju.) 
Sześciolatek w pierwszej klasie
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku sześciu lat objęci są troskliwą opieką. Mają do dyspozycji wyposażoną w pomoce dydaktyczne i zabawki salę lekcyjną. Korzystają z własnego placu zabaw. Bliskie sąsiedztwo lasu i terenów zielonych umożliwia im częste spędzanie czasu na powietrzu. W trosce o dobro dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej objęci są planem działań adaptacyjnych.
Historia
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie istnieje od 2003 roku. W 2005 roku patronem szkoły został Jan Paweł II. W trakcie 16 lat funkcjonowania szkoły liczba uczniów wzrosła z 157 do 301. W czerwcu 2018 została oddana do użytku dobudówka szkoły z 4 salami lekcyjnymi, gabinetem psychologa i pedagoga oraz nowoczesny plac zabaw. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.zspigdabrowa.srem.pl
Drzwi otwarte
20 marca 2020r w godzinach od 16 do 18
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe