Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
Adres
Bodzyniewo 35, 63-100 Śrem
Telefon
612816995
Fax
612816510
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Kardasz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Szkoła Podstawowa im. gen Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
  • Boisko szkolne
  • Boisko szkolne
  • Plac zabaw
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła posiada certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Szkoła ucząca się - ocenianie kształtujące", "Szkoła promująca zdrowie". * Realizuje programy: "Moje dziecko idzie do szkoły", "Cała Polska czyta dzieciom", "Owoce w szkole", "Szklanka mleka", "Mały Mistrz". * Placówka efektywnie współpracuje z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Śremie, Muzeum Śremskim, Śremskim Ośrodkiem Kultury. * Uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w przeglądach, festiwalach i konkursach.
Dojazd
Autobusem szkolnym
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła organizuje zajęcia: - teatralne, - plastyczne, - językowe, - sportowe - wyrównujące - rewalidacyjne - korekcyjno - kompensacyjne.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Sześciolatek w naszej szkole, to dziecko bardzo ważne, zapewniamy mu: 1. Wykwalifikowanego nauczyciela - opiekuna. 2. Odrębną, przestronną i doskonale wyposażoną salę lekcyjną 3. Indywidualne podejście: - treść programu oraz sposób i tempo jego realizacji jest dostosowana do indywidualnych możliwości ucznia - czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność oraz długość przerw są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, - stosowanie różnorodnych metod nauczania, - wykorzystywanie bogatej oferty pomocy dydaktycznych, 4. Wyodrębnione miejsce zabawy w sali lekcyjnej. 5. Miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.  6. Zajęcia po lekcjach (rozwijające zainteresowania, wspierające rozwój lub zajęcia wyrównawcze).
Kontakty zagraniczne
Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Adore My Origin. Przez tydzień dwoje lektorów – wolontariuszy (studentka z Australii – Cass Bryl i student z Brazylii – Israel Borges) przybliżało uczniom kraje swojego pochodzenia.
Historia
Szkoła w Bodzyniewie budowana była jako pomnik Tysiąclecia za pieniądze Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Do prac związanych z budową szkoły przystąpiono w dniu 20 października 1963. Pierwszym przedsiębiorstwem, które rozpoczęło budowę było Przedsiębiorstwo Budowlano terenowe w Środzie. Przedsiębiorstwu Budownictwa Rolniczego w Śremie. Ostateczne zakończenie prac i odbiór szkoły nastąpił w dniu 24 października 1964. Uroczystość związana z otwarciem szkoły nastąpiła w dniu 8 listopada 1964r. Otwarcia uroczystości dokonał przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyrzece, Stanisław Schlecht. Przecięcia wstęgi oraz wręczenia kluczy kierownikowi szkoły Zbigniewowi Grzegorczykowi dokonał zastępca przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Leon Jaskułowski. Szkoła w Bodzyniewie otrzymała nazwę: SZKOŁA PODSTAWOWA POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO W BODZYNIEWIE. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał dowódca jednostki wojskowej w Śremie pułkownik Klisowski. Dnia 16 września 2005 roku odbyła się uroczystość nadania szkole w Bodzyniewie imienia generała Dezyderego Chłapowskiego. Została wówczas odsłonięta i poświęcona tablica patrona, umieszczona na frontonie budynku szkoły. We wrześniu 2009 roku rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem. Uroczyste otwarcie sali odbyło się 14 października 2010 roku. W 2018 r. w szkole powstało boisko do piłki nożnej - Orlik, a w 2020 roku na terenie szkoły utworzono nowy plac zabaw dostosowany do osób niepełnosprawnych - oba te przedsięwziecia powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Śrem. 
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe