Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
Adres
ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem
Telefon
612836508
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maciej Formaniak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr6 im. Braci Barskich
Opis
Placówka jest położona w centrum dużego osiedla mieszkaniowego Helenki, w sąsiedztwie przedszkola Słoneczna Szóstka i pięknego Parku Puchalskiego. Otoczona  zielenią i placami zabaw dla dzieci. Szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi  salami lekcyjnymi w projektory, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne. Posiadamy dwie  pracownie komputerowe,  sale gimnastyczne, bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnych oraz świetlicę szkolną. Nasi uczniowie mogą korzystać z pomocy wychowawców, psychologa, pedagoga, logopedy oraz higienistki szkolnej. W szkole funkcjonują klasy o profilu pływackim, piłkarskim i siatkarskim oraz klasa innowacyjna z poszerzonym  językiem angielskim.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła może się poszczycić licznymi sukcesami i osiągnięciami sportowców w pływaniu, piłce siatkowej, koszykowej, nożnej, laureatami  i finalistami w konkursach: chemicznych, matematycznych, przyrodniczych na poziomach ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Z prężnie działającej sekcji siatkarskiej nasza uczennica została powołana do Kadry Polski. Efektem tych działań  są liczne stypendia Burmistrza Śremu i Dyrektora Szkoły dla naszych wychowanków.

Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych. Są to zajęcia przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, z języka angielskiego,   proponujemy zajęcia z nauki pływania. Uczniowie mogą również skorzystać z zajęć artystycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych. Dzieciom potrzebującym szczególnego wsparcia oferujemy zajęcia wyrównujące wiedzę oraz terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną prowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Historia

Kalendarium szkoły:

*  Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 6   

-  1.09.1991 r.

* Nadanie szkole imienia Braci Barskich 

-  22.10.2001 r.

* Poświęcenie sztandaru szkoły

-  16.06.2002

* Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

- 22.10.2005 r.

Kontakty zagraniczne
Udział w projekcie unijnym  "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół"
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
100