Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
Adres
ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem
Telefon
612836508
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła może się poszczycić licznymi sukcesami i osiągnięciami sportowców w pływaniu, piłce siatkowej, koszykowej, nożnej, laureatami w konkursach: matematycznych, humanistycznych , przyrodniczych na poziomach ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych : są to zajęcia przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, ekologiczne, z języka angielskiego, w klasach III proponujemy zajęcia z nauki pływania. Uczniowie mogą również skorzystać z zajęć artystyczno - plastycznych, teatralnych, tanecznych, szachowych i sportowych. Dzieciom potrzebującym szczególnego wsparcia oferujemy zajęcia wyrównujące wiedzę oraz terapię pedagogiczną prowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.