Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
Adres
ul. Stefana Grota Roweckiego 10, 63-100 Śrem
Telefon
612835070, 889552254
Fax
612835070
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Arleta Krysztofiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Plac zabaw
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Osiągnięcia
Nasi uczniowie mają liczne osiągnięcia z zakresu wiedzy szkolnej i sportu na poziomie szkoły, gminy, województwa i regionu. Każdy sukces jest promowany w społeczności szkolnej i na stronie www. szkoły. Dyplomy i nagrody wręczane są podczas apeli i uroczystości szkolnych. Podobnie honorowani są uczniowie otrzymujący stypendia burmistrza i dyrektora szkoły za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie. Udział w wielu programach edukacyjnych i unijnych pozwala osiągać również sukcesy zbiorowe - np. EURO NET 50/50
Dojazd
Do szkoły można wygodnie dojechać liniami komunikacji podmiejskiej. Dzieciom zamieszkałym w Grzymysławiu Gmina Śrem zapewnia bezpłatny dowóz.
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła prowadzi wiele bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Są to zajęcia przedmiotowe - polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne; w klasach III - nauka pływania. Druga grupa zajęć pozalekcyjnych to zajęcia artystyczne - plastyczne, taneczne, chór, redakcyjne, teatralne, Klub Krótkofalowców, sportowe, strzeleckie, telewizyjne "Halo tu Czwórka".
Sześciolatek w pierwszej klasie
W klasach pierwszych w latach ubiegłych  dobrze funkcjonowały dzieci sześcioletnie. Obecnie obowiązek szkolny dotyczy siedmiolatków, ale rodzice mogą zapisać do szkoły również dziecko sześcioletnie.  Sale lekcyjne i łazienki dostosowane są do potrzeb uczniów klas I - III. Liczne pomoce dydaktyczne i sportowe umożliwiają rozwój dziecka w budynku szkoły, a plac zabaw zbudowany w ramach programu "Radosna szkoła" zapewnia ciekawe spędzanie czasu na powietrzu. Każda wychowawczyni prowadzi zajęcia dodatkowe dla klasy: integrujące i rozwijające uczniów. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.45 - 16.30.
Kontakty zagraniczne

 Szkoła realizowała projekty unijne w ramach programu Comenius. Obecnie rozpoczęty jest kolejny projekt – eTwinning pt. „Our Multicultural Newspaper.” Wspólnie z uczniami z Hiszpanii, Czech, Turcji, Ukrainy i Rumunii będzie tworzona międzykulturowa gazetka. Podjęta współpraca opiera się przede wszystkim na kontakcie z wykorzystaniem  nowoczesnych mediów . Będzie  można w praktyce sprawdzić  umiejętność posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim, którego grupa pasjonatów się uczy.

Drzwi otwarte

12 marca 2020 r. godz. 16.30 - 18.30

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe