Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
Adres
ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 30 866
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bogusław Banachowicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • kulinarnie
 • mikołajkowo
 • kto wygrał?
 • nauka i zabawa
 • kreatywna świetlica
 • wspólna praca klasowa
 • wspólna praca klasowa
 • wspólna praca klasowa
 • festyn
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie to szkoła, której specyficzny klimat tworzy jej stary, ale funkcjonalny budynek, który trwale wrósł w pejzaż prawobrzeżnej części Śremu. Jego wielkość powoduje, że nikt tu nie jest anonimowy, zagubiony. Klimat szkoły, jej wizerunek tworzą też ludzie w niej pracujący i uczący się. To właśnie oni z roku na rok wypracowują to, co ją wyróżnia wśród innych szkół i co można nazwać specyfiką „Dwójki”. Oczywiście, jak każda szkoła uczy i wychowuje, przygotowuje do dalszej edukacji, pełni funkcje opiekuńcze. Od początku jednak jest szkołą, która nie zamyka się we własnych murach, nie ogranicza swej pracy do obowiązkowych zajęć lekcyjnych. I chyba właśnie to, co dzieje się poza lekcjami pozostaje najdłużej w pamięci.

Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi doskonale wyposażonymi  w projektory, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne. Posiadamy pracownię komputerową, pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę oraz plac zabaw dla najmłodszych. Nasi uczniowie mogą korzystać z pomocy wychowawców, psychologa, pedagoga, logopedy oraz higienistki. Nie mniej ważne i cieszące się dużym zainteresowaniem są organizowane przez szkołę wycieczki i biwaki. Uczniowie „Dwójki” zwiedzają praktycznie wszystkie regiony Polski. Realizujemy także wiele ciekawych projektów edukacyjnych i unijnych. 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła może się poszczycić licznymi sukcesami i osiągnięciami.

więcej na: www.sp2srem.szkolnastrona.pl

Zajęcia pozalekcyjne

Nasza szkoła zapewnia uczniom szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania:

 

 • artystyczno-muzyczne,
 • nauka gry na gitarze,
 • czytelnicze,
 • kulinarne,
 • matematyczne,
 • teatralne,
 • języka angielskiego,
 • warsztaty szycia
 • Klub Wiewiórka - propagujący zdrowy styl życia
 • Szkolny Klub Wolontariatu
 • zespół wokalny.
 • "Szachy w szkole"
 • zajęcia sportowe
 • koło fotograficzne
 • koło dziennikarskie w ramach którego uczniowie redagują szkolną gazetkę  „Co słychać w Dwójcie?” oraz tworzą szkolny program telewizyjny „Tele 2”

Ponadto w szkole odbywają się:

 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i rewalidacyjne

  Dodatkowo:
   program SKS, program Aktywny powrót do szkoły "WF z AWF".
Sześciolatek w pierwszej klasie

Historia

W 1916 roku dobiega końca budowa szkoły katolickiej. Dzieci, przede wszystkim polskie, rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Szkolnej 4. W swojej historii „Dwójka” przeżywa szereg przekształceń organizacyjnych. W 2016 roku szkoła nasza obchodziła 100-lecie istnienia. Więcej na: www.sp2srem.szkolnastrona.pl

Drzwi otwarte

Prosimy śledzić naszą stronę: sp2srem.szkolnastrona.pl


Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
75
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe