Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
Adres
ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 30 866
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bogusław Banachowicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła może się poszczycić licznymi sukcesami i osiągnięciami.

więcej na: www.sp2srem.szkolnastrona.pl

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • artystyczno-muzyczne,
 • nauki gry na gitarze,
 • czytelnicze,
 • kulinarne,
 • matematyczne,
 • przyrodniczo-ekologiczne,
 • teatralne,
 • języka angielskiego,
 • zajęcia pt.”Przyjaciele Zippiego”,
 • dydaktyczno- wyrównawcze ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
 • korekcyjno- kompensacyjne.
 • "warsztaty szycia"
 • wolontariat
 • zespół wokalny.
 • "Szachy w szkole".
Sześciolatek w pierwszej klasie

Historia
W 2016 roku szkoła nasza obchodziła 100-lecie istnienia. Więcej na: www.sp2srem.szkolnastrona.pl

Drzwi otwarte
6 marca 2020 w godzinach 16:00 -18:00.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
75