Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
Adres
ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 35 462
Fax
61 28 35 462
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pawelczyk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasza szkoła współpracuje z wieloma podmiotami działającymi na rzecz dzieci i oświaty, m.in. ze Śremskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną, Muzeum Śremskim, Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, Strażą Miejską, KPP w Śremie, Caritas, OPS-em, dbając w ten sposób o potrzeby naszych uczniów, budowanie świadomości potrzeb innego człowieka i własnego bezpieczeństwa oraz rozbudzanie naturalnej potrzeby odkrywania świata. Do szkolnych tradycji należy organizacja corocznych Targów Edukacyjnych w ramach Forum Współpracy Szkół i Pracodawców powiatu i gminy Śrem. Podstawowym celem targów jest zaprezentowanie bogatej oferty edukacyjnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz instytucji działających na rzecz oświaty. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest praca z uczniem zdolnym. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach kół, zdobywają nowe umiejętności związane ze sztuką, kulturą, muzyką, religią, matematyką, przyrodą, informatyką. Efektem pracy nauczycieli i uczniów są liczne osiągnięcia w konkurach przedmiotowych. Wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści wielu konkursów przedmiotowych, odnoszący sukcesy m.in. w konkursach organizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, czego efektem jest częsty udział uczniów w zawodach sportowych. Nasi sportowcy dzielnie reprezentują szkołę zdobywając czołowe miejsca i liczne wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie angażuje się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne, a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. Staramy się zapewnić w szkole serdeczną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pragniemy, aby każdy z naszych uczniów wiedział, że jest dla nas ważny, chętnie uczestniczył w życiu szkoły i osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.
Dojazd
Autobus szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Stwarzamy warunki do rozwoju talentów i zainteresowań. W ofercie szkoły znajduje się szeroka gama zajęć. Szkoła zdobywa kolejne doświadczenia w podnoszeniu usług edukacyjnych i pozyskiwaniu środków finansowych, przeznaczonych na poszerzenie oferty. Najmłodszym uczniom proponujemy liczne koła zainteresowań: koło języka angielskiego, koło informatyczne, matematyczne, zajęcia sportowe, zabawy logiczne „Rusz głową!”, zabawy słowem, ruchem i tańcem „Pomaluj mój świat”, zajęcia efektywnej nauki „Miko Maniak”. Dla uczniów klas IV – VI proponujemy zajęcia sportowe z piłki nożnej, siatkowej, szermierki, zajęcia nauki gry na gitarze, matematyczne, przyrodnicze, techniczne. Aktywnie działa zespół wokalny CANTANDO, zespół taneczny ETNA oraz Wolontariat. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. W ramach doskonalenia umiejętności edukacyjnych i społecznych organizujemy także: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. Aktywnie uczestniczymy w różnych akcjach, projektach i programach: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. W szkole funkcjonują klasy sportowe: piłkarsko – siatkarska i taneczna.
Historia
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Śrem, która rozpoczęła swoją działalność w 1957 roku, czyli 59 lat temu. „Niczego nie możemy innych nauczyć. Możemy jedynie pomóc im poznać samych siebie” – te słowa Galileusza są przewodnim hasłem koncepcji pracy szkoły.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Zapewniamy fachową opiekę oraz bardzo dobre warunki do zabawy i nauki dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do naszej szkoły. Łączymy zabawę z nauką. Mamy do dyspozycji plac zabaw, świetlicę szkolną, stołówkę. Realizujemy podstawę programową i plan wychowawczy dostosowany do tej grupy wiekowej. Dzieci sześcioletnie, które już uczęszczają do naszej szkoły czują się w niej dobrze i z przyjemnością tu przychodzą. Sale lekcyjne dostosowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich, klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne i zabawki w ramach projektów „Radosna szkoła”. Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Podczas cotygodniowych zajęć zdobywają także umiejętność obsługi komputera i bezpiecznego sposobu wykorzystywania zasobów Internetu. Świetnie wyposażona biblioteka systematycznie prowadzi zajęcia w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Po lekcjach uczniowie z klas I-III mogą poczekać na rodziców w świetlicy, czynnej od godziny 6.30 do 16.45.
Drzwi otwarte
10 marca 2020 r. godz. 16:30
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
100
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe