Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
Adres
ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 35 462
Fax
61 28 35 462
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pawelczyk
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie
 • udział w konkursach
 • laureaci konkursów
 • integracja
 • integracja po zajęciach
 • literackie ,,podróże"
 • zajęcia w bibliotece
 • zajęcia w bibliotece
 • osiągnięcia sportowe
 • zajęcia w przedszkolu
 • przedszkolaki z ,,Jedyneczki"
 • udział w akcjach edukacyjnych
 • praca w wolontariacie
 • nauka poprzez zabawę
 • jesienne spacery
 • tolerancja
Opis

Misją szkoły jest wyedukowanie i wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, świadomego swoich praw i obowiązków, przygotowanego do samodzielnego zdobywania wiedzy, tolerancyjnego, otwartego na świat i wrażliwego na problemy. Sposób przekazania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów szkoła dostosowuje do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci i młodzieży, zgodnie z literą prawa, stwarzając atmosferę przyjazną dla ucznia w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Nasza szkoła współpracuje z wieloma podmiotami działającymi na rzecz dzieci i oświaty, m.in. ze Śremskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną, Muzeum Śremskim, Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, Strażą Miejską, KPP w Śremie, Caritas, OPS-em, Fundacją Pomocy Humanitarnej ,,Redemptoris Missio" , Klubem Sportowym Warta, Szkolnym Klubem Sportowym ,,WIELKOPOLSKA" dbając w ten sposób o potrzeby naszych uczniów, budowanie świadomości potrzeb innego człowieka i własnego bezpieczeństwa oraz rozbudzanie naturalnej potrzeby odkrywania świata. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest praca z uczniem zdolnym. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach kół oraz poprzez uczestnictwo w projektach unijnych zdobywając nowe umiejętności związane ze sztuką, kulturą, muzyką, matematyką, przyrodą, informatyką i itp. Efektem pracy nauczycieli i uczniów są liczne osiągnięcia w konkurach przedmiotowych. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, czego efektem jest liczny udział uczniów w zawodach sportowych. Nasi sportowcy dzielnie reprezentują szkołę zdobywając czołowe miejsca i liczne wyróżnienia. Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie angażuje się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne, a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. Staramy się zapewnić w szkole serdeczną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Pragniemy, aby każdy z naszych uczniów wiedział, że jest dla nas ważny, chętnie uczestniczył w życiu szkoły i osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.
Dojazd
Autobus szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Stwarzamy warunki do rozwoju talentów i zainteresowań. Szkoła zdobywa kolejne doświadczenia w podnoszeniu usług edukacyjnych i pozyskiwaniu środków finansowych, przeznaczonych na poszerzenie oferty. Uczniom proponujemy różne koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe. Aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski. W ramach doskonalenia umiejętności edukacyjnych i społecznych organizujemy: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, psychoedukacyjne i logopedyczne. Uczestniczymy w różnych akcjach, projektach i programach: ,,Program dla szkół", ,,Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020", ,,Nowoczesna Edukacja w Gminie Śrem", ,,Aktywna tablica", Laboratoria Przyszłości", Ergonomia pracy nauczycieli śremskich szkół podstawowych", Krajowy Fundusz Szkoleniowy i itp. W szkole funkcjonują klasy sportowe: piłkarsko – siatkarska, piłkarska oraz innowacje: klasa kulturowo-językowa oraz artystyczna.
Historia
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Śrem, która rozpoczęła swoją działalność w 1957 roku, czyli 65 lat temu.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Zapewniamy fachową opiekę oraz bardzo dobre warunki do zabawy i nauki dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do naszej szkoły. Łączymy zabawę z nauką. Mamy do dyspozycji plac zabaw, miasteczko rowerowe, boisko wielofunkcyjne, salę zabaw i stołówkę. Realizujemy podstawę programową i plan wychowawczy dostosowany do tej grupy wiekowej. Dzieci sześcioletnie, które już uczęszczają do naszej szkoły czują się w niej dobrze i z przyjemnością tu przychodzą. Sale lekcyjne dostosowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich, klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne i zabawki w ramach realizowanych projektów. Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Podczas cotygodniowych zajęć zdobywają także umiejętność obsługi komputera i bezpiecznego sposobu wykorzystywania zasobów Internetu. Świetnie wyposażona i nowoczesna biblioteka systematycznie prowadzi akcje i zajęcia mające na celu promocję czytelnictwa. Po lekcjach uczniowie z klas I-III mogą poczekać na rodziców w świetlicy, czynnej od godziny 6.30 do 17:00 (poniedziałek - czwartek), 6.30 do 16:00 (piątek).
Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe