Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
Adres
Pysząca, ul. Śremska 12, 63-100 Śrem
Telefon
61 2837236, 880 863 508
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Maciej Wachowiak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
Opis
W klasie pierwszej w obecnym roku szkolnym bardzo dobrze funkcjonują dzieci siedmioletnie. Sale lekcyjne są przygotowane do zajęć dydaktycznych i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny ( monitory interaktywne, tablice multimedialne, magiczny dywan, projektory i laptopy. W tym roku szkolnym zostały doposażone pracownie z fizyki ,biologii, geografii i chemii. Gruntowny remont przeszły wszystkie łazienki,które dostosowane są do potrzeb uczniów. Liczne pomoce dydaktyczne i sportowe umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka. Pobliski plac zabaw zapewnia ciekawe spędzanie czasu na powietrzu. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach wynikających z planu lekcji i potrzeb rodziców.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Wśród licznych sukcesów wyróżnić należy: Wojewódzki Konkurs Matematyczny – udział; Wojewódzki Konkurs Języka polskiego – udział; Powiatowy Konkurs „Śremska kartka świąteczna” – I miejsce; Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej (etap gminny) – II i II miejsce w kl. I – III; Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej (etap gminny) – III miejsce w kl. IV – VIII; Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskium – I miejsce; Gminny Konkurs SUDOKU – II miejsce w kl. IV; II miejsce w kl. VII i III miejsce w kl. VIII; Gminny Konkurs Gwary Poznańskiej „Godojcie po naszymu” – IV miejsce; IX Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego (soliści) – III miejsce oraz udział w IX Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego (zespoły); Konkurs plastyczny na największą i najbardziej oryginalną flagę Polski organizowany przez ŚOK w Śremie; „Igrzyska Szkół Wiejskich; XI Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…” organizowany przez ODN Poznań; XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Dojazd
Szkoła zapewnia dojazd do i ze szkoły dzieciom z obwodu szkoły. Dojazd do i ze szkoły dostosowany jest do planu lekcji na dany rok szkolny.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, służą wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych dla uczniów. Godzina testowa dla uczniów służy lepszemu przygotowaniu do indywidualnej pracy z uczniami wymagającymi pomocy. Koła zainteresowań, służą rozwojowi uzdolnień i zainteresowań uczniów, prezentowaniu swoich osiągnięć w szkole i poza szkołą. Zajęcia logopedyczne, służą korygowaniu wad wymowy. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - prowadzone przez pedagoga, służą usprawnieniu deficytów rozwojowych funkcji niezbędnych w procesie uczenia ( słuchowych, wzrokowych, ruchowych, manualnych). Zajęcia psychoedukacyjne - prowadzone przez pedagoga, służą eliminowaniu napięć psychicznych, kształtowaniu sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowaniu pozytywnej samooceny, motywacji do działania. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego, służą podnoszeniu sprawności ruchowej uczniów i korygowaniu wad postawy. Opieka świetlicowa również dla uczniów miejscowych, których rodzice pracują i odbierają dzieci ze szkoły. Opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Prowadzone są również dodatkowe zajęcia z gry na flażoletach oraz nauka gry w szachy.
Sześciolatek w pierwszej klasie

Drzwi otwarte
"Drzwi otwarte" odbędą się 15 lutego od godziny 17 do 18 przy zachowaniu rezimu sanitarnego serdecznie zapraszamy.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
25
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe