Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
Adres
Nochowo, ul. Szkolna 5, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 16 496
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Sadzikowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa w Nochowie
  • Szkoła Podstawowa w Nochowie
  • Wejscie do szkoły
  • Korytarz szkolny
  • Sala lekcyjna
  • Sala lekcyjna
  • Bieżnia LA i boisko wielofunkcyjne
  • Miasteczko rowerowe
  • Bieżnia lekkoatletyczna
Opis

Szkołę i atmosferę w niej panującą trafnie oddają słowa hymnu:


1. Gdy otworzysz atlas świata
I dokładnie w nim poszukasz
To odnajdziesz wieś Nochowo,
W której nasza szkoła jest.
Tutaj wiedzę zdobywamy
W sporcie też nie przegrywamy
Czasem też coś przeskrobiemy,
Ale w mig to naprawiamy.

Ref: Bo ta szkoła bez przesady
Naszym drugim domem jest.
W niej nie tylko się uczymy,
Ale się bawimy też.

2. Kiedy drzwi szkoły otwierasz
To Zamoyski wita Cię
To nasz Patron- dobroczyńca,
Który wzorem naszym jest.
Kochał góry, kochał lasy
Nasz Zamoyski po wsze czasy
Dobrą drogę nam już wskazał
I my chcemy kroczyć nią.


Ref: Bo ta szkoła bez przesady
Naszym drugim domem jest.
W niej nie tylko się uczymy,
Ale się bawimy też.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, konkursach m.in. laureaci Kangura Matematycznego,  wojewódzkich olimpiad i konkursów przedmiotowych. Szczególne osiągnięcia dotyczą także dyscyplin sportowych, recytatorskich i literackich.
Dojazd
Dowozy szkolne z Dalewa, Wyrzeki, Nochówka, Pelczyna.
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole organizowane są zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów, tj. kółko języka angielskiego, zajęcia sportowe, wolontariat oraz zajęcia wspierające rozwój ucznia, doskonalące czytanie i pisanie, zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie biorą także udział w projektach edukacyjnych.


Historia
Szkoła w Nochowie ma ok. 110 lat, powstała na początku XX wieku. Początkowo była to mała, trzyklasowa szkoła wiejska. Nauka odbywała się w najstarszym budynku "z czerwonej cegły", w którym obecnie funkcjonuje oddział przedszkolny. Życie szkoły jest zawsze ściśle związane z wydarzeniami w kraju. Odbywają się różne akcje z udziałem przedszkolaków Od 2003 roku funkcjonowała struktura organizacyjna szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie. 16 listopada 2007 r. - szkoła otrzymała imię hrabiego Władysława Zamoyskiego, który stał się wzorem cnót pielęgnowanych przez kolejne roczniki wychowanków, a 20 czerwca 2015 roku także sztandar.  Dzięki temu nawiązana została współpraca z Fundacja Zakłady Kórnickie i Biblioteka PAN w Kórniku, które to nieustannie wspierają placówkę finansowo i merytorycznie. Od 1 września 2017 r. szkoła powróciła do struktury ośmioklasowej stając się Szkołą Podstawową.
Sześciolatek w pierwszej klasie
 
Drzwi otwarte
Ze względu na sytuację pandemiczną, Drzwi otwarte planowane są w formie wirtualnej. Materiały zostaną umieszczone na stronie szkoły.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe