Śrem
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie
Adres
Nochowo, ul. Szkolna 5, 63-100 Śrem
Telefon
61 28 16 496
Fax
61 28 16 496
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • zspig Nochowo
  • Boisko
  • Pracownia Multimedialna - ICIM
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych konkursach min.: dwukrotny laureat Kangura Matematycznego, Laureaci Wojewódzkich Olimpiad z Historii, Fizyki, Matematyki i Geografii. Szczególne osiągnięcia dotyczą głównie dyscyplin sportowych, teatralnych recytatorskich, plastycznych i wokalnych.
Dojazd
Dowozy szkolne z Dalewa, Wyrzeki, Nochówka, Pelczyna.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia techniczne Język polski na wesoło Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z j, polskiego i matematyki dla klas 1-3 i 4-6 Kółko plastyczne Dodatkowe zajęcia testowe dla klasy 8 Kółko taneczne Kółko I pomocy Kółko religijne Kółko j.angielskiego  Zajęcia sportowo - rekreacyjne Zajęcia w ICIM + gazetka szkolna Chór Wolontariat 
Historia
Szkoła w Nochowie ma ok. 110 lat, powstała na początku XX wieku. Początkowo była to mała, trzyklasowa szkoła wiejska. Nauka odbywała się w najstarszym budynku "z czerwonej cegły", w którym obecnie funkcjonuje oddział przedszkolny. Życie szkoły jest zawsze ściśle związane z wydarzeniami w kraju. Odbywają się różne akcje z udziałem przedszkolaków Od 2003 roku funkcjonowała struktura organizacyjna szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie. 16 listopada 2007 r. - szkoła otrzymała imię hrabiego Władysława Zamoyskiego, który stał się wzorem cnót pielęgnowanych przez kolejne roczniki wychowanków, a 20 czerwca 2015 roku także sztandar.  Dzięki temu nawiązana została współpraca z Fundacja Zakłady Kórnickie i Biblioteka PAN w Kórniku, które to nieustannie wspierają placówkę finansowo i merytorycznie. Od 1 września 2017 r. szkoła powróciła do struktury ośmioklasowej stając się Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, których bieg wygasa z końcem bieżącego roku szkolnego. 
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła dysponuje salami przystosowanymi do dzieci sześcioletnich (miejsca zabaw, kąciki tematyczne, miejsca do relaksu). Funkcjonuje odrębna szatnia. Podczas przerw szkolnych dzieci pozostają w salach pod opieka wychowawców, którzy organizują przerwy śródlekcyjne niezależne od pozostałej części szkoły. Po zajęciach systematycznych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. 
Drzwi otwarte
19 marca 2019 r. w godz. od 17:00 - 18:00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe