Śrem
Szkoła podstawowa
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
Adres
ul. Stanisława Staszica 1, 63-100 Śrem
Telefon
618909917
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Kacper Knyspel
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • kcek
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
 • Koncert świąteczny
 • szkoła muzyczna
 • szkoła muzyczna
 • uczniowie i nauczyciele na scenie
 • wyjazdy
 • pasowanie na ucznia
 • koncertowanie
 • teatr
 • chór
 • perkusiarnia
 • zespoły
 • festiwal
 • koncert noworoczny
 • koncert noworoczny
 • Koncerty edukacyjne
 • 10-lecie szkoły
 • 10-lecie szkoły
 • 10-lecie szkoły
 • 10-lecie szkoły
 • ojczyste wigilie
 • koncert papieski
 • koncert papieski
 • Koncert świąteczny
 • Koncert świąteczny
 • teatr w szkole
 • teatr w szkole
 • teatr w szkole
 • teatr w szkole
 • teatr w szkole
 • wycieczki
 • msza święta
 • nauka na dworze
 • pielgrzymki do Rzymu
 • Serdeczna Osada
 • nauka w klasie
 • noc nauki
 • egzaminy
 • orszak trzech króli
 • eksperymenty
 • eucharystia
 • orszak trzech króli
 • szkolny kulig
 • plac zabaw Nivea
 • plac zabaw Nivea
Opis

Misją Szkoły jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego jest osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego. Szkoła zapewnia uczniowi i rodzinie opiekę promotora, który poprzez regularne i indywidualne spotkania z rodzicami (opiekunami) oraz uczniami, wzmacnia czynną rolę rodziców, pomaga im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny. Promotor na bieżąco monitoruje sytuacje swoich podopiecznych i pomaga rozwiązywać bieżące problemy. Relacja promotora z uczniami oparta jest na zasadach mistrz-uczeń. Szkoła organizuje regularne spotkania formacyjne dla rodziców (3 razy w roku) oraz dla nauczycieli (raz w miesiącu). Podczas tych spotkań zaproszeni eksperci omawiają tematy związane z wychowaniem, kształtowaniem i budowaniem systemu wartości młodego człowieka.


Nasza szkoła jest dla uczniów miejscem bardzo bezpiecznym.  Dysponujemy monitoringiem całej szkoły i tzw. „kartą szkolną”, która umożliwia wejście na teren placówki jedynie uczniom szkoły. W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny, który spełnia rolę wychowawczą i antydyskryminacyjną. Wszyscy nauczyciele i pracownicy również posiadają stroje służbowe. W szkole znajduje się recepcja, w której każdy przychodzący do szkoły mogą uzyskać potrzebne informacje. W godzinach od 7.30 do 16.30 dzieci mogą przebywać na świetlicy szkolnej, z której bardzo chętnie korzystają.


Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Wspieranie integralnego rozwoju uczniów w szkole realizuje się poprzez spójność i wzajemne przenikanie się nauczania, uczenia się i wychowania w następujących sferach rozwojowych: duchowej, intelektualnej, moralnej, społecznej, fizycznej i kulturowej. Uczniowie rozpoczynają każdy dzień modlitwą, uczestniczą w comiesięcznych Mszach Świętych i nabożeństwach przeznaczonych na dany okres roku liturgicznego. Program wychowawczy szkoły opiera się na koncepcji cnót ewangelicznych.


Szkoła kształci młodzież z ukierunkowaniem na bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, osiąganie wysokiej skuteczności w komunikacji oraz poprawności językowej. Szkoła zapewnia uczniom pogłębiony kontakt z językiem angielskim (poszerzony do 6 lub 5 godzin w tygodniu). W szkole zatrudniani są nauczyciele z pasją, którzy poprzez własne kompetencje i zaangażowanie potrafią zarażać uczniów chęcią zdobywania wiedzy. Kadra nauczycielska jest mieszanką doświadczenia z młodością.

 

Realizacja zadań programowych w szkole odbywa się z wykorzystaniem: 4 sal komputerowych, w tym mobilnego laboratorium komputerowego, pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, przyrodniczej, artystycznej, bibliotek szkolnej, sali gimnastycznej, sali baletowej, siłowni, sali fitness, trawiastego boiska sportowego oraz nowoczesnych środków dydaktycznych – każda z sal ma dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu, rzutnika oraz tablicy interaktywnej. Poza salami dydaktycznymi w szkole znajduje się nowoczesna jadalnia, internat, sala widowiskowa ze sceną teatralną, profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem oraz kuchnia do realizacji zajęć technicznych i zajęć dodatkowych.

 

W szkole realizowane są indywidualne programy nauczania, prowadzone są konsultacje przedmiotowe i promotorskie, zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i pasje – zajęcia dodatkowe m. in. Akademia Młodego Kucharza, Chór, Eksperymenty, Gimnastyka sportowa, Klub bajkowo-plastyczny "Bajkolandia", Klub Kamerka, Klub teatralny Chaplin, Koła, kwadraty i trójkąt - zajęcia origami, Lekkoatletyka, Little Chef, Majsterkownia, Mali odkrywcy, Mały artysta, Mały inżynier, Mini siatkówka, Muzyka - Taniec – Rytm, Nie święci garnki lepią - warsztaty ceramiczne, Odyseja Eksperymentów, Od plastyki do.... nauki języka francuskiego?, Piłkarskie rewolucje, Piłka koszykowa, Piłka nożna, Podstawy robotyki, Przystanek Sztuka, Siatkówka, Small fitness, Szachy, Tenis, Tenis stołowy, Tworzenie stron www z elementami grafiki komputerowej, Warsztaty szycia, Warsztaty Tańca, Zabawy językiem polskim, Zabawy z matematyką. Uczniowie biorą chętnie udział w licznych konkursach przedmiotowych i sportowych organizowanych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.

 

Do kalendarza uroczystości i imprez szkolnych na stałe wpisały się takie wydarzenia jak: Noc Nauki (dla wszystkich uczniów z powiatu śremskiego), Orszak Trzech Króli, Procesja Świętych, Zaduszki Muzyczne, Śremskie Forum Edukacyjne, Kiermasz Świętego Mikołaja, Święto Rodziny, Święto Patrona Szkoły, Dzień Europejski, spektakle teatralne m. in. „Ojczyste Wigilie”, „Droga do Świętości”, „Śluby Panieńskie”, „Parasolka”, „Lolek”, „Jasełka Szkolne”. 

Języki
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Osiągnięcia
http://kcek.pl/kcek/osiagniecia
Dojazd
Komunikacja miejska: Linia nr 1, przystanek: STASZICA I
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła proponuje cały wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Informacje szczegółowe dostępne pod adresem: http://kcek.pl/podstawowa/zajecia-dodatkowe
Historia
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie wchodzi w skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku i jest prowadzona przez Parafię p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. Szkoła powstała w dawnym biurowcu „Odlewni Żeliwa” w Śremie. Budynek przeszedł kapitalny remont – stworzona została nowoczesna, funkcjonalna i przyjazna przestrzeń służąca dzieciom i młodzieży.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła zapewnienia odrębne sale i pomieszczenia przystosowane do edukacji i obsługi dzieci sześcioletnich, w tym posiłków, opieki w godzinach pracy rodziców i dodatkowych zajęć. W świetlicy oprócz kącika nauki znajduje się przestrzeń do zabaw ruchowych. Szkoła posiada swój własny plac zabaw. Zapewnienia poczucie bezpieczeństwa i komfortu sześciolatkom w szkole. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK wdrożyła system „Karta Szkolna” pozwalający odpowiednio kontrolować i zabezpieczać teren szkoły. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kompetencje do pracy z sześciolatkami, metody pracy są spójne z potrzebami i możliwościami dzieci sześcioletnich. Nauczyciele czuwają nad wyrównywaniem ewentualnych dysharmonii rozwojowych. Praca w oddziale opiera się na indywidualizacji nauczania, co oznacza dostosowanie procesu edukacyjnego do zróżnicowanych umiejętności i potrzeb poszczególnych wychowanków.
Drzwi otwarte
5 marca 2022 r. 
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
50
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe