Śrem
Śrem
Dokumenty
Nazwa Plik
Informator dla rodziców
Uchwała Nr 468/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie - w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Śremu z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025
Oświadczenie 1 - wielodzietność
Oświadczenie 2 - samotne wychowywanie dziecka
Oświadczenie 3 - kontynuowanie edukacji przedszkolnej
Oświadczenie 4 - powyżej 5 godzin
Oświadczenie 5 - szczepienie
Lista telefonów - przedszkola i oddziały przedzkolne w szkołach podstawowych