Śrem
Przedszkole
Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie
Adres
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem
Telefon
61-28-37-344
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Ratajczak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka" w Śremie
Opis

Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” to przedszkole z tradycjami, które rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku. Jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje, na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 Do przedszkola uczęszcza 159 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka czynna jest w godzinach od 5:30 do 17:00. Dysponujemy własną kuchnią, w której przygotowywane są smaczne, odpowiednio zbilansowane posiłki dla dzieci. Uwzględniane są również indywidualne diety zgodnie z zaleceniem lekarza. Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną. Atutem przedszkola jest rozległy przestrzenny ogród, wyposażony w atrakcyjne i dostosowane do wieku dzieci, urządzenia i przyrządy do zabawy. Nad bezpiecznym rozwojem dziecka czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która w swojej pracy stosuje nowatorskie metody i formy nauczania. Cały personel przedszkola tworzy przyjazną i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka.

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

Ideą naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka we wszystkich jego obszarach. Staramy się aby przedszkole było drugim domem dla naszych wychowanków, dlatego dbamy  o serdeczną i rodzinną atmosferę. Dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone zostały w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom, na jakie natrafią w dalszej edukacji i w dorosłym życiu. Stwarzamy warunki, aby dzieci mogły czerpać radość płynącą z zabawy i nauki, z przyjemnością odkrywały uroki z otaczającego świata, aby były niezwykle pomysłowe oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy. Zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami i wysoki prestiż placówki w środowisku lokalnym. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola, wspierają jego działania, dzielą się swoimi pomysłami i uwagami. Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.       W przedszkolu promujemy  zdrowy styl życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowania proekologiczne.

Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci. Realizujemy szereg programów autorskich i projektów:

Program adaptacyjny „Dzielny Przedszkolak skierowany do dzieci i rodziców rozpoczynających przygodę z przedszkolem.

Program „Twórczy Przedszkolak” , którego celem jest wszechstronny rozwój artystyczny dziecka, rozbudzanie zamiłowania do sztuki, muzyki, tańca.

Innowację pedagogiczną „Przedszkolaczek mały i duży dobrze wie, co zdrowiu służy”, której celem jest kształtowanie u dzieci zachowań i nawyków sprzyjających zdrowiu oraz czynnej postawy wobec własnego zdrowia.

Projekt „Kto Ty jesteś? - Patriota Mały”, którego zadaniem jest kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie zainteresowań historią naszego narodu oraz rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

Projekt e-Twinning, który polega na współpracy z placówkami z innych krajów europejskich za pośrednictwem technologii informacyjnej np. tablicy interaktywnej. Dzieci w ramach realizacji kolejnych projektów mają możliwość obcowania z językiem angielskim, poznawania innych kultur oraz kreatywnego działania.

Projekt taneczny “Roztańczone Przedszkolaki realizowany dla dzieci przejawiającymi umiejętności, zdolności i zainteresowania taneczne. Podsumowaniem realizacji projektu każdego roku, w maju przedszkole organizuje Gminny Przegląd Tańca Roztańczone Przedszkolaki, pod patronatem Burmistrza Śremu, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Klubu Relax. Swoje zdolności  taneczne prezentują dzieci z wielu przedszkoli z miasta i gminy Śrem.

Przedszkole oferuje szereg zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i instruktorów:

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia taneczne

Zajęcia piłkarskie

Zajęcia karate

Religia

Zajęcia logopedyczne

Spotkania koncertowe i teatralne

Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” posiada własne tradycje i ceremonie, co podkreśla jego odrębność i specyfikę w środowisku lokalnym. Już na stałe w kalendarz imprez przedszkolnych wpisane są takie uroczystości jak: „Pasowanie na Przedszkolaka”, Ceremonia Święta Przedszkola  połączoną z obchodami Dnia Przedszkolaka w formie festynu "Jarzębinowe święto" dla społeczności lokalnej, „W oczekiwaniu na św. Mikołaja”, „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka”, Ceremonia Posiłku Wigilijnego, „Dzień Babci i Dziadka”, „Poszukiwania wielkanocnego zajączka”, Ceremonia Śniadania Wielkanocnego, „Dzień Mamy i Taty”, „Biesiada rodzinna”, Ceremonia pożegnania absolwentów przedszkola, Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci w formie zajęć otwartych, warsztatów i pikników.

 

Osiągnięcia

- certyfikat "Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole" ,
- certyfikat za udział w "Programie Nauczania Początkowego IBM KidSmart",

- certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury",

- II miejsce w konkursie Aviva "To dla mnie ważne",

- I miejsce w projekcie Budżet Obywatelski,

- odznaka "Szkoła eTwinning" - oświadczenie honorowe,

- zaświadczenie "Kreatywne przedszkole-twórczy maluch",

- dotacja z fundacji mBank

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Mam 6 lat" - organizowany przez MEN,
- organizator Gminnego Przeglądu Tańca "Roztańczone Przedszkolaki",
- inicjator zajęć adaptacyjnych dla dzieci 2 - letnich , które przygotowują do edukacji przedszkolnej , trwające cały rok szkolny,
- wysoki poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia edukacji w szkole,

- osiągane przez absolwentów sukcesy sportowe, matematyczne, historyczne,

Dodatkowe zajęcia
Ponadto oferujemy - zajęcia taneczne - zajęcia kulinarne - zajęcia badawcze
Godziny otwarcia od
05:30-17:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne od 5:30 do 17:00. Godziny płatne: 5:30 - 6:00 - 0,50 gr. ,  6:00 - 7:00 - 1 zł. , od godz. 13:00 - 17:00 każda rozpoczęta godzina 1 zł.   Koszt wyżywienia: śniadanie - 2,00 zł. obiad - 2,80 zł. podwieczorek - 1,70 zł.
Organ prowadzący
Gmina Śrem
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
W programie iprzedszkole każdy rodzic ma indywidualny numer konta bankowego.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
W programie i przedszkole każdy rodzic ma indywidualny numer konta bankowego.
Odbiorca opłat
Gmina Śrem
Adres odbiorcy opłat
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
NIP odbiorcy opłat
785-16-61461
Wystawca
Przedszkole nr 3 "Jarzębinka" w Śremie
Adres wystawcy
ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem
Personel
Zatrudnionych 17 nauczycieli (nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel współorganizujący, logopeda), 2 pracowników administracyjnych, 13 pracowników obsługi.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe