Śrem
Przedszkole
Przedszkole Nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie
Adres
ul. Adama Mickiewicza 91, 63-100 Śrem
Telefon
612835663
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Kubera
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • przedszkole
 • Zabawy kreatywno-artystyczne
 • zima w przedszkolu
 • Zabawy z chustą Klanzy
 • Uroczystości patriotyczne
 • Logo przedszkola
 • dokarmianie ptaków
 • Drużyna zuchowa
 • zabawy z pianinkiem interaktywnym
 • zabawy karnawałowe
 • zabawy na przedszkolnym stadionie
Opis

Największym atutem przedszkola jest duży, piękny ogród z bogatą roślinnością, które tworzą swoistą nadwarciańską enklawę z dala od ulicznego zgiełku. Na dwóch kondygnacjach znajduje się 7 sal zabaw, pokój logopedy, szatnia oraz kuchnia wraz z zapleczem. Atutem placówki jest własna kuchnia, dzięki czemu dzieci mają świeże, zdrowe i zgodne z normami żywieniowymi posiłki. W przedszkolnym ogrodzie znajduje się fontanna, liczne piaskownice i urządzenia rekreacyjno-sportowe. Ponadto niezwykłego charakteru otoczeniu przedszkola nadaje baszta przypominająca bajkowy zamek.

Dzieci „Słonecznej Gromady” mają wyjątkową możliwość prowadzenia rozgrywek sportowych, zawodów i gier zespołowych na stadionie sportowym. Dzięki takim atutom placówka jest corocznie organizatorem „Letniej Spartakiady Przedszkolaków”. W słoneczne dni dzieci mogą odpoczywać w cieniu licznych drzew, natomiast zimą zróżnicowany teren zachęca do zabaw saneczkowych. Wśród wyposażenia  znajdują się hulajnogi, rowerki dziecięce, gry planszowe XXL chętnie wykorzystywane przez wszystkie dzieci. Wychowankowie przedszkola prowadzą również obserwacje przyrodnicze, doświadczenia i eksperymenty  w terenie. Dzieci uczestniczą w wielu akcjach, konkursach, organizowanych na terenie gminy i kraju . Wśród nowoczesnych metod pracy należy wyróżnić: kodowanie, bajkoterapia,  zajęcia z tablicą multimedialną, dogoterapia, zabawy z Magicznym Dywanem, gra na flażoletach i dzwonkach melodycznych.   

Ciekawą formą pracy z dziećmi są spotkania z seniorami pod hasłem „Między nami śremskimi pokoleniami". Tradycją przedszkola jest organizowanie urodzin dla dzieci z konkursami i tortem urodzinowym. Przedszkole cieszy się bardzo dobrą współpracą z rodzicami. Placówka organizuje wspólnie festyny, kiermasze, bale karnawałowe, z których dochód wzbogaca bazę dydaktyczną i rekreacyjną przedszkola. 

Przedszkole posiada bogaty księgozbiór książek z literatury dziecięcej. Dzięki środkom finansowym zdobytym w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa posiadamy aktualne pozycje książkowe dla dzieci, zarówno w formie papierowej, jak również audiobooki. 

Podsumowując, celem nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola „Słoneczna Gromada” jest codzienna troska o dobro każdego dziecka, pomoc w trudnościach, rozwijanie talentów i zainteresowań oraz wyskoki stopień kompetencji kluczowych niezbędnych w przyszłej szkole.

Osiągnięcia

 1. Organizacja Jubileuszu 50-lecia Przedszkola- podziękowanie budowniczym przedszkola i promocja placówki.

2..Certyfikat ‘Bezpieczne Przedszkole – Bezpieczny Uczeń”

3. Nagrody we wszystkich edycjach Gminnego Konkursu Ekologicznego „Puszkobranie” 

4. Działalność Gromady Zuchowej "Słoneczna Drużyna" 

5. I miejsce w projekcie " Budżet Obywatelski " - projekt "Sportowa Arena" realizowana będzie w 2023 roku.

6. Współpraca w ramach europejskiej współpracy szkół i przedszkoli w ramach Programu eTwinningi i Comenius.  

7.Organizacja Letniej Spartakiady Przedszkolaków dla dzieci z gminy Śrem

8.Udział w projekcie OPS "Między nami śremskimi pokoleniami" - czytanie bajek przez seniorów.

9. Długoletnie współdziałanie z TMZŚ oraz pamięć o zasłużonych Śremianach.

10. Nagrody i wyróżnienia w przeglądach, festiwalach i konkursach na poziomie regionalnym i krajowym promujących uzdolnienia przedszkolaków.  

11 Certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury".

12. Programy i projekty finansowane przez fundację mBanku.

13. Udział w licytacjach i akcjach charytatywnych w ramach Fundacji np. Siepomaga. 

14. Osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich i gminnych w zakresie plastyki, matematyki ,sportu, muzyki.


Zapraszamy do lektury naszej strony internetowej  www.slonecznagromada.srem.pl oraz do śledzenia bieżących informacji na Facebooku.


Dodatkowe zajęcia

Wśród oferty przedszkola znajduje się bogaty wachlarz bezpłatnych zabaw rozwijających zainteresowania takich jak:

• codzienne zabawy z językiem angielskim we wszystkich grupach wiekowych

• Zabawy kulinarne – „Kuchciki gotują"

• Zabawy kreatywno-artystyczne

• Drużyna zuchowa –„Słoneczna Drużyna"

 • Organizacja zajęć adaptacyjnych w sierpniu dla dzieci 3-letnich;
 • Organizacja spotkań promocyjnych od listopada do marca dla przyszłych przedszkolaków;
 • Organizacja urodzin dzieci-  co miesiąc;
 • Ćwiczenia sportowe z elementami karate;
 • Zajęcia z wykorzystaniem pianina interaktywnego
 • Cykl Głośnego Czytania;
 • Bajkoterapia

A ponadto: - na życzenie rodziców zajęcia katechezy dla wszystkich grup wiekowych;  - bezpłatna profilaktyka logopedyczna dla dzieci 5-6 letnich;  cykliczne: teatrzyki,  koncerty, wyjazdy do Teatru Animacji w Poznaniu lub Teatru Muzycznego. Wycieczki z okazji Dnia Dziecka (Delhi Park, Kluczewo, Rogowo, ZOO i inne) . Organizujemy warsztaty o różnej tematyce np. wikliniarskiej, mydlarskiej, przyrodniczej, plastycznej, itd.

Godziny otwarcia od
06:30- 17:00
Godziny otwarcia uwagi
Odpłatny pobyt w godz.: 6.30 - 7.00 - 0,50 gr i za każdą godzinę po 13.00 - 1,14 zł oraz koszty wyżywienia: dzienna stawka - 8,00 zł, w tym   śniadanie - 2,10 zł ; II śniadanie – owoce, warzywa, herbatka owocowa lub ziołowa (0,00 zł) ; obiad - 4,30 zł oraz podwieczorek - 1,60 zł. Poza tym  mini lunch o godz.16,00 – koszt 0,00 zł. Realizacja karty 3+, co wiąże się z 50% zniżką za  godzinę pobytu po godz. 13.00 oraz 50% zniżki  za każdą godzinę po godz. 13.00 dla rodzeństwa. Zgodnie z prawem oświatowym  rodzice dzieci 6-letnich nie pokrywają kosztów pobytu po godz. 13.00
Kontakty zagraniczne

Współpraca w ramach europejskiej wymiany szkół i przedszkoli poprzez program:

W marcu 2007 roku przedszkole nawiązało współpracę z przedszkolem z Hiszpanii w ramach europejskiej akcji eTwinningu. Razem z przedszkolem z San Sebastian Collegio realizowaliśmy projekt pod hasłem „Tradycje kulturalne i uroczystości. Kolejnym projektem  w ramach akcji eTwinningu był projekt pod hasłem „Malowane Abecadło.

  Od   01.08 2009r do 31.07.2011r  przedszkole  uzyskało środki na realizację projektu Comenius „Różne tradycje – wspólne świętowanie”. W projekcie  uczestniczyły przedszkola z takich  państw jak: Bułgaria, Rumunia, Anglia, Islandia i Turcja. Nauczyciele z partnerskich krajów dwukrotnie gościli w naszym przedszkolu, co było okazją do promocji nie tylko placówki, ale kraju i regionu oraz wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami.  Dzieci poznały wybrane tradycje europejskich krajów, stroje regionalne, pląsy, muzykę, potrawy.  Miały okazję nie tylko poznać, ale porównać je z polskimi tradycjami, ucząc się jednocześnie akceptacji różnic i odmienności kulturowych.  Było to autentyczne doświadczenie dla dzieci i nauczycieli uczestnictwa w  odkrywaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt został wyróżniony jako przykład dobrej praktyki

 

Personel
Kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wszyscy  zatrudnieni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i większość status zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Ponadto dodatkowo zatrudnieni specjaliści: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel  logopeda,  nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne oraz nauczyciel religii. W grupach dzieci 3 letnich dodatkowo pomoc nauczyciela.
Organ prowadzący
Gmina Śrem
Historia

Przedszkole powstało w roku 1972 r. dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu Budowy pod kierunkiem  doktor Haliny Służewskiej. W budowę zaangażowały się zakłady pracy z gminy Śrem, prywatni przedsiębiorcy, wojsko. Pierwszym dyrektorem była pani Walentyna Tomaszewska, następnie od roku 1991 do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni Elżbieta Kubera.  

W maju 2022 roku przedszkole obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia. 

Koła zainteresowań

W Przedszkolu odbywają się:

- zbiórki Gromady Zuchowej "Słoneczna drużyna"; 
- zabawy taneczno-rytmiczne,
- Karate dla 5-6-latków,
- zabawy teatralne,
- Zumba Kids


Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
W systemie iPrzedszkole każde dziecko ma przypisany nr konta
Odbiorca opłat
Gmina Śrem
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
W systemie iPrzedszkole każde dziecko ma przypisany indywidualny nr konta
Adres odbiorcy opłat
Plac 20 Października 1 63-100 Śrem
NIP odbiorcy opłat
785-16-61-461
Wystawca
Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada"
Adres wystawcy
ul. Mickiewicza 91 63-100 Śrem
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
169
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe