Śrem
Przedszkole
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Śremie
Adres
Racławicka 7A, 63-100 Śrem
Telefon
787 051 134, 795 537 197
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
dr Anna Kostiukow
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Hol
 • Salka
 • Łazienka
 • Kuchnia
Opis

Punkt Przedszkolny „SPEKTRUM” oferuje zindywidualizowane, niedyrektywne metody pracy z przedszkolakami z autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi. SPEKTRUM jako miejsce terapii i edukacji jest cichym, ciepłym, dyskretnym i spokojnym zakątkiem dla każdego naszego podopiecznego.

 

Placówka jest miejscem, w którym wsparcie uzyskują całe rodziny, a problemy rozwojowe Dziecka rozwiązywane są w specjalistycznych zespołach terapeutycznych. Stawiamy na wysoko wykwalifikowany zespół!

 

Regularnie oceniamy postępy rozwojowe naszych dzieci. Razem z Rodzicami planujemy wspólne oddziaływania, łączymy siły, współpracujemy.

 

Jesteśmy jedyną placówką realizującą MODELOWY SYSTEMU WSPARCIA dla osób z autyzmem, jak również jedyną realizującą najnowsze rekomendacje wsparcia rozwoju dzieci z autyzmem. Łączymy obszary edukacyjne, ze wsparciem medycznym; diagnostycznym, żywieniowym etc.

https://www.youtube.com/watch?v=fuaTLMjQHGY

Osiągnięcia

Współpracujemy z uczelniami wyższymi w Polsce.

Prowadzimy rehabilitację dzieci, również na NFZ w całym województwie.

Wydaliśmy podręcznik „SPEKTRUM AUTYZMU tom 1”.

Szkolimy nauczycieli i terapeutów z całej Polski

Koordynujemy studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu:

                - Kompleksowy System Wsparcia Rozwoju Dziecka ze Spektrum Autyzmu

                - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Co roku organizujemy ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Autyzm w DOMU i w SZKOLE”

Prowadzimy superwizje terapeutyczne w różnych placówkach, jak również rady pedagogiczne dla szkół / przedszkoli

Zrealizowaliśmy wiele innowacji społecznych o tematyce autyzmu https://spektrumautyzmu.pl/granty/

Jesteśmy autorami kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tematyce autyzmu https://spektrumautyzmu.pl/publikacje/

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem https://spektrumautyzmu.pl/turnusy/

Dodatkowe zajęcia
 • Terapia pedagogiczna
 • Arteterapia
 • Logopedia / Neurologopedia
 • Integracja Sensoryczna
 • Fizjoterapia
 • Terapia Ręki z Sensoplastyką
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Animaloterapia
 • Terapia Zachowań Trudnych
 • Muzykoterapia
 • I in. w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka
 • Konsultacje indywidualne i wsparcie grupowe rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
Personel

SPEKTRUM jest niezwykłym miejscem dla naszych dzieci, przygotowując je do edukacji w grupach integracyjnych.

 

Nie osiągalibyśmy tego bez wyjątkowej kadry specjalistów. Wiemy jak ważne jest wykształcenie, doświadczenie, ale i też takie cechy osobowościowe naszych terapeutów, które sprawią by każdy przedszkolak czuł się u nas niemal jak w domu. To jest naszym nadrzędnym celem- dać dziecku kompetentne, bezpieczne, pełne zrozumienia i serca otoczenie.

 

Do współpracy wybieramy zawsze osoby nieprzypadkowe. Każdy nasz terapeuta nauczyciel przechodzi liczne szkolenia. Regularnie podnosimy jakość pracy, cały czas dbamy o dobrą atmosferę. W naszym gronie oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego znajdujemy psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów przeróżnych metod, ale także i dietetyków, czy lekarzy. To właśnie odpowiednie połączenie oddziaływań wszystkich członków naszego zespołu sprawia, że możemy cieszyć się z postępów rozwojowych naszych dzieci.

Godziny otwarcia od
7.00- 18.00
Organ prowadzący
Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl Anna Kostiukow