Śrem
Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole Językowe  „Kinderki.pl” w Śremie
Adres
A. F. Modrzewskiego 16, 61-100 Śrem
Telefon
530913112, 506000046
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Godziny otwarcia od
06:00- 17.30
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia językowe:

 • j. angielski Metodą Helen Doron
 • j. angielski Metodą Genki English
 • j. angielski Funny English
 • j. hiszpański
 • j. niemiecki

Zajęcia ogólnorozwojowe:

 • fizjoterapia z elementami jogi dziecięcej
 • logopedia
 • Zumba kids
 • zarządzanie kieszonkowym
 • zajęcia z psychologiem 
 • zajęcia sportowe- współpraca z KSA Śrem
Organ prowadzący
Centrum Edukacji Dziecka Karolina Lewandowska
Koła zainteresowań

W ramach kół zainteresowań prowadzone są zajęcia projektowe. Tematy zajęć budują uczniowie przedszkola zgodne z ich zainteresowaniami.

W realizację zajęć często angażowani są również Rodzice naszych pociech. Dzieci uczestniczące w realizacji projektów naukowych ukierunkowane są na rozwijanie posiadanych kompetencji: osobistych np. potrzebę zaangażowania; k. społeczne i komunikacyjne (umiejętność pracy zespołowej); k. związane z aktywnością i działaniem; k. fachowe przeliczania wagi, jednostek miary, posługiwanie się jednostką czasu, także rozwój motoryki małej np. obieranie jajek, krojenie itp. Procesy uczenia są inicjowane przez pozytywne emocje i doświadczenia przez co są owocne i trwałe. 

Osiągnięcia

Szczęśliwi podopieczni, którzy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola :) 

Posiadamy liczne Certyfikaty;

Bierzemy udział w licznych projektach badawczych i naukowych;

Szczególną troską otaczamy dzieci posiadające orzeczenia i opinie o potrzebie dodatkowego wsparcia, również szczególną troską otaczamy Dzieci z alergiami, 

Indywidualne podejście do każdego dziecka oraz dobór materiału dydaktycznego zgodnie z reprezentowanym przez dziecko poziomem rozwojowym. 


Historia
Niepubliczne Przedszkole Językowe Kinderki.pl zostało utworzone w roku 2015. W trzecim roku swojej działalności otwarto drugą filię Przedszkola Językowego Kinderki pl. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest otwarcie własnej kuchni na potrzeby w.w przedszkoli oraz oddanie kolejnych sal dydaktycznych. 
Personel

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Kindeki.pl posiada wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Należy podkreślić, że nasi Nauczycie bardzo często uczestniczą w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach podnoszących kwalifikacje i pielęgnujących posiadane umiejętności. Mimo posiadanych licznych certyfikatów i uprawnień przez nasze Grono Pedagogiczne najważniejsza jest umiejętność dzielenia się pięknem własnego serca i miłości, którą Ciocie codziennie przekazują naszym Skarbom. Nasi Nauczyciele pozytywnie przepracowują pojawiający się stres. Rozwiązują konflikty między uczniami w dialogu, a nie za pomocą nagród i kar. Prowadzą aktywny codzienny dialog z Rodzicami i członkami rady pedagogicznej.  W nadzwyczajny sposób sugerują pozytywne rozwiązania uczniom. Nasze Ciocie to wspaniali doradcy, którzy wspierają osobistą tożsamość uczniów, ich uzdolnienia i zainteresowania. Bardzo rozlegle stymulują ich działania za sprawą osobistej wiedzy i wartości dając tym samym impuls, by mogli sami zacząć działać ucząc się na swoich osiągnięciach i błędach.  

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia sportowe