Słupca
Przedszkole
Przedszkole Nr 2 "Miś" w Słupcy
Adres
Armii Krajowej 4a, 62-400 Słupca
Telefon
632751915
Fax
632742406
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Urszula Michlicka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Logo przedszkola
 • Przedszkole latem
 • ogród przedszkolny zimą
 • budynek przedszkola
 • przedszkolaki na scenie
 • przedszkolaki dla Babci i Dziadka
 • młodzi patrioci
 • występy świateczne
 • dzieci z Misia na ludowo
Opis
Kim jesteśmy: Przedszkole Miś jest przedszkolem z bogatą historią, dużym doświadczeniem i tradycjami. Od 60 lat uczy, bawi i wychowuje najmłodsze pokolenia słupczan. Jest przedszkolem z tradycjami. Posiada swoje imię, logo, hymn oraz interesujący Kalendarz imprez i uroczystości. "Miś" jest przedszkolem otwartym na potrzeby rodziców i ich dzieci, dbającym o zdrowie i bezpieczeństwo. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka przebiegającego w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze.

Baza: Dogodne położenie, wolnostojący, piętrowy budynek oraz  wspaniały ogród z dużą ilością zieleni, górką i nowoczesnym certyfikowanym sprzętem. Duża szatnia, kolorowe sale zajęć z zapleczem socjalnym i łazienkami. Przedszkolna kuchnia serwuje, zdrowe, smaczne i pełnowartościowe posiłki. Sale wyposażone są w atrakcyjne zabawki i nowoczesny sprzęt multimedialny, zaś w holu  znajduje się „wirtualna gazetka” z informacjami dla dzieci i rodziców.    

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola działa stały monitoring.
 
Nasze doświadczenie i oferta dla dzieci: Placówka posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Nauczyciele Misia to profesjonaliści, którzy dbają o indywidualny, wszechstronny  rozwój każdego dziecka, stosują aktywne metody pracy z dziećmi, między innymi: programowanie  z wykorzystaniem robotów, metodę projektu, pracę z tablicą interaktywną. Przedszkole oferuje  bezpłatne zajęcia rozwijające uzdolnienia  i zainteresowania dzieci oraz wspierające rozwój dzieci: teatralne, taneczne, umuzykalniające, językowe, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,  gimnastykę korekcyjną. Dla przyszłych wychowanków organizuje zajęcia adaptacyjne.

Sukcesy: Wysokie lokaty w konkursach i przeglądach w tym ogólnopolskich, profesjonalne przygotowanie do szkoły, owocna współpraca z rodzicami oraz Stowarzyszeniem „Razem z Misiem”, pozyskiwanie środków i systematyczne doposażanie bazy przedszkola.

 

Historia

Historia naszego przedszkola zaczęła się pisać od 1. 09. 1961 roku, kiedy   funkcjonowało w Domu Parafialnym sióstr zakonnych. Na przestrzeni  60 lat w placówce następowało szereg zmian, tak aby Przedszkole było  miejscem przyjaznym  i otwartym na potrzeby dzieci. Zarówno Kadra kierownicza jak i cały personel stawiał zawsze na „dobre zmiany”. Do najważniejszych należą:

 • przeniesienie do nowo otwartego budynku przy obecnej ulicy Armii Krajowej, które  miało miejsce 1 września 1970 roku,
 • nadanie nazwy nastąpiło 1 czerwca 1979 roku,
 • ciągły wzrost liczby zgłaszanych dzieci do przedszkola - uruchomienie dodatkowych oddziałów, które pracowały na drugą zmianę – od 15.00 do 19.00,
 • utworzenie oddziałów zamiejscowych przedszkola w budynku Zespołu Szkół Muzycznych na ulicy Berlinga, które funkcjonowały w okresie 2011-2014,
 • założenie Stowarzyszenia „Razem z Misiem” w roku 2009.

Budynek przedszkolny w swojej długoletniej historii przeszedł prawdziwą metamorfozę. Przedszkole „Miś” stało się placówką nowoczesną, z atrakcyjnym wyposażeniem na miarę XXI wieku. W bogatą  60-letnią historię Misia wpisuje się:

 • stwarzanie miłej i rodzinnej atmosfery,
 • tworzenie warunków do osiągania przez dzieci sukcesów,
 • rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, które przyczyniają się do udanego życia w społeczeństwie,
 • przygotowywanie dziecka do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i roli ucznia,
 • aktywny udział w życiu społecznym naszego miasta,
 • wspominanie okresu przedszkolnego z sentymentem przez absolwentów.

 

Przedszkole nieustannie dba o współpracę z rodzicami, którzy są najbliższymi  i najważniejszymi partnerami.

 

Godziny otwarcia od
6.30 -17.00
Organ prowadzący
Gmina Miejska Słupca