Słupca
Słupca
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informacja dla Rodziców Rok szkolny 2021/2022
Informator dla Rodziców - rekrutacja 2021- 2022 Rok szkolny 2021/2022
Kryteria rekrutacji - Uchwała Nr XXIII/150/17 Rady Miasta Słupcy Rok szkolny 2021/2022
Harmonogram rekrutacji - Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Słupcy Rok szkolny 2021/2022
Wielodzietność - oświadczenie nr 1 Rok szkolny 2021/2022
Samotne wychowywanie dziecka - oświadczenie nr 2 Rok szkolny 2021/2022
Zameldowanie kandydata na pobyt stały - oświadczenie nr 3 Rok szkolny 2021/2022
Prowadzenie działalności gospodarczej - oświadczenie nr 4 Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola Rok szkolny 2021/2022