Systemowa obsługa rekrutacji
Siechnice
Adres
Szkolna 14a, 55-010 Radwanice
Telefon
71 3117009
E-mail
radwanice-sekretariat@wp.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Opis
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach działa od roku 1946. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch budynkach połączonych łącznikiem, przedwojennym oraz wybudowanym w 1992 r. Szkoła dysponuje obecnie 10 salami dydaktycznymi.

Do dyspozycji uczniów pozostaje też biblioteka, sala komputerowa oraz hala sportowa. Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Roczne przygotowanie do nauki szkolnej realizowane jest w dwóch oddziałach przedszkolnych. Przy szkole znajduje się plac zabaw. Zajęcia w szkole odbywają się od godz.7:30.Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo urozmaicona i stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych i pogłębiania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. Uczymy odbioru sztuki, organizując wyjścia do Narodowego Forum Muzyki, kina i teatru. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołach.Szkolna biblioteka to miejsce przyjazne wszystkim czytelnikom. Każdy może zrelaksować się i poczytać w kąciku czytelniczym oraz zasięgnąć informacji o nowościach czy interesujących lekturach. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole były realizowane m.in. projekty edukacyjne oraz zostały zakupione nowe pozycje książkowe. Promocja czytelnictwa odbywa się m.in. poprzez organizację konkursów, warsztatów, lekcje biblioteczne czy wyjścia na spotkania autorskie. Biblioteka prowadzi blog: Bibliotekaspradwanice.blogspot.com. Obecnie trwa komputeryzacja biblioteki i tworzenie katalogu elektronicznego.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 6:30-17:00, którą sprawują wykwalifikowani nauczyciele organizując dzieciom wiele ciekawych zabaw, kreatywnych zajęć pozalekcyjnych, konkursów. Dzieci mają zapewnioną pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne. Szkoła bierze udział

w programie zdrowego żywienia „Mleko i owoce w szkole”. Atmosfera, kameralność i brak anonimowości sprawiają, że szkoła cieszy się w środowisku lokalnym bardzo dobrą opinią jako placówka zapewniająca wszystkim uczniom bezpieczeństwo i rozwój.

Informacje o placówce oraz relacje z działań szkoły znaleźć można na stronie internetowej szkoły: Spradwanice.pl

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Osiągnięcia
Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo urozmaicona i stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych i pogłębiania zainteresowań poprzez organizację wielu zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne
Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo urozmaicona i stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych i pogłębiania zainteresowań poprzez organizację wielu zajęć pozalekcyjnych.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
0
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe