Systemowa obsługa rekrutacji
Siechnice
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców
Instrukcja wypełniania zgłoszenia
Instrukcja wypełniania wniosku
UCHWAŁA NR XXXVI 267 17 Z DN. 16.03.2017 r. - Kryteria naboru
UCHWAŁA NR XXXVI 269 17 Z DN. 16.03.2017 r.
Oświadczenie
Deklaracja woli zapisu dziecka do pierwszej klasy - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie
Deklaracja woli zapisu dziecka do pierwszej klasy - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach
Deklaracja woli zapisu dziecka do pierwszej klasy - Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach
Deklaracja woli zapisu dziecka do pierwszej klasy - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Deklaracja woli zapisu dziecka do pierwszej klasy - Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich