Siechnice
Siechnice
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram rekrutacji do przedszkola
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z terenu Gminy Siechnice
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywania kandydata
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny
Oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Oświadczenie rodzica o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 - informator dla rodziców
Lista placówek objętych procesem rekrutacji
Oświadczenie woli
Lista wolnych miejsc w przedszkolach