Siechnice
Siechnice
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzanie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego 2022/2023
UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
UCHWAŁA NR XX/180/20 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
Oświadczenie działalność gospodarcza
Oświadczenie dochód
Oświadczenie wielodzietność
Informator dla rodziców - przedszkole
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów