Siechnice
Siechnice
Aktualności

Placówki, które dysponują wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej

Placówki, które dysponują wolnymi miejscami:

Przedszkole Sensoryczne „Pluszaki” w Świętej Katarzynie – 1 miejsce
Nowotworzone Publiczne Przedszkole „Katarzynka” w Świętej Katarzynie – 20 miejsc
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie – 11 miejsc