Siechnice
Przedszkole
Przedszkole Publiczne im. św. Jana Pawła II w Siechnicach
Adres
Osiedlowa 23A, 55-011 Siechnice
Telefon
713115225
Fax
713115225
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Monika Zawadzka
Typ placówki
Przedszkole
Opis

Przedszkole Publiczne w Siechnicach to największa placówka w gminie, w której bawi się i uczy ponad 400 dzieci. Zlokalizowane jest w dwóch budynkach: budynek A - przy ul. Osiedlowej 23A, do którego uczęszczają dzieci młodsze oraz budynek B - przy

ul. Szkolnej 4 A, w którym przebywają dzieci starsze.

W budynku A posiłki przygotowywane są we własnej kuchni, w budynku B- korzystamy z kuchni szkolnej.

Ponadto budynek A dysponuje ogrodem przedszkolnym z mnóstwem atrakcji, natomiast dzieci z budynku B mają do dyspozycji plac zabaw (wyremontowany na przełomie 2020/2021 r.), a także korzystają z boiska sportowego Orlik.

 

Nauczyciele rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii. Wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość. Wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych. Komunikują się z rodzicami osobiście, za pomocą komunikatorów internetowych, jak również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub Facebooka

 

Nasze przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe. Wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, piękno.

 

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy priorytety pracy tj.:

1. My i ekologia, czyli przyroda wokół nas - Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i rodziców.

2. Działania wychowawcze - Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

3. Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Godziny otwarcia od
6:00-17:00
Koła zainteresowań

Wiemy jak ważne jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji. Przedszkolaki różnią się między sobą, przejawiają odmienne zdolności i talenty. W przedszkolu koncentrujemy się na odkrywaniu w naszych podopiecznych tego co niepowtarzalne i najlepsze. Zainteresowania dzieci należy wspierać i pielęgnować stwarzając im odpowiednie warunki do ich rozwoju. Dlatego też prowadzimy różnego rodzaju koła zainteresowań, dzięki którym przedszkolaki mogą pielęgnować  ,,rodzące się” w nich talenty i zdolności.

 

W bieżącym roku szkolnym z uwagi na obowiązujący nas reżim sanitarny, zajęcia rozwijające umiejętności/pasje dzieci prowadzą nauczycielki grup (odbywają się w ciągu dnia, w czasie pracy danego oddziału).

Osiągnięcia

Przedszkole bierze udział w projektach edukacyjnych zewnętrznych:

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

- „Ekokulturalne przedszkole”

- „Zdrowo jem, więcej wiem!”

- „Mała książka, wielki człowiek”

- „Kolorowe kredki - wielki recykling kredkowy”

- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

- „Zaczytane przedszkole”

Dodatkowe zajęcia

- język angielski dla wszystkich przedszkolaków

- rytmika dla wszystkich przedszkolaków

- religia dla grup 6-latków

- zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (bud. A)

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia dykcyjne (prowadzone przez Panią Logopedę w bud. B)

 

Zajęcia dodatkowe w ramach współpracy  (płatne przez rodziców):

- piłka nożna z klubem sportowym „Olympic”

- karate

- szkoła pływania „Happy Time”


Personel

Kocha i motywuje wszystkie dzieciaki

Organ prowadzący
Gmina Siechnice
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe