Sanok
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 2 w Sanok