Rokietnica
Przedszkole
Przedszkole w Napachaniu
Adres
Poznańska 26, Rokietnica, 62-090 Napachanie
Telefon
61 8 145 274
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Łopatka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • ZIELONE PRZEDSZKOLE
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • POŻEGNANIE SZEŚCIOLATKÓW
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • ANDRZEJKI
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • BARBÓRKA
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • WYKOPKI
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
 • Przedszkole w Napachaniu
Opis

Przedszkole w Napachaniu istnieje od września 2010r. Uruchomione zostało jako placówka trzy oddziałowa. W trwającym roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują cztery grupy: trzy w budynku przedszkolnym ( "Leśne Duszki", "Krasnoludki", "Żabki") oraz jedna grupa w budynku szkolnym ("Tropiciele"). Wychowankowie przebywają w 4 przestronnych i kolorowych salach zabaw- oddziałach podzielonych w miarę możliwości na grupy wiekowe, utworzone w oparciu o dokonany nabór na nowy rok szkolny. W salach znajdują się meble, zabawki, urządzenia audiowizualne oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka. Przedszkole dysponuje również pomieszczeniem do integracji sensorycznej, w którym odbywają się indywidualne zajęcia z psychologiem.

Lokalizacja przedszkola na obrzeżach miejscowości, w otoczeniu zieleni pobliskiego lasu, umożliwia przedszkolakom bezpośredni i stały kontakt z przyrodą oraz dokonywanie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Dzieci mają możliwość uprawiania własnego ogródka oraz sadzenia drzew i krzewów. W pogodne dni dzieci wypoczywają i bawią się w ogrodzie przedszkolnym, wyposażonym w urządzenia do zabaw oraz piaskownice.

Kadrę pedagogiczną stanowi 15 wykwalifikowanych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym, w tym dwóch specjalistów: pedagog specjalny i logopeda.  Nauczyciele ustawicznie podnoszą kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. Posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, rytmiki oraz do  prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Realizują program wychowania przedszkolnego, wykorzystując autorskie projekty i innowacje pedagogiczne, wprowadzają elementy planu daltońskiego oraz metody Montessori, indywidualizują  pracę z dziećmi, dostosowując metody i formy do ich możliwości.Starają się wykorzystywać mocne strony dziecka do rozwijania jego predyspozycji. Są w stałym kontakcie ze specjalistami oraz rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków do aktywnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola i w środowisku społecznym. W pracy opiekuńczej nauczyciele są wspierani przez empatyczny zespół pracowników obsługowych.

Przedszkole w Napachaniu to miejsce, w którym zapewniamy naszym wychowankom atmosferę wychowawczą opartą na życzliwości, akceptacji w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Jesteśmy małym laboratorium nauki i sztuki, w którym dzieci czerpią radość z wszechstronnego rozwoju. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o prawidłowość funkcjonowania przedszkola, stwarzając domową atmosferę przedszkolakom i ich rodzicom. 
Historia

Przedszkole w Napachaniu powstało w roku 2010 jako filia przedszkola "Bajeczka" w Rokietnicy. - Dyrektor mgr Emilia Świst.

Od września 2011 do sierpnia 2020 Przedszkole w Napachaniu stanowiło oddziały zamiejscowe Przedszkola w Mrowinie - Dyrektor mgr Małgorzata Łopatka.

Od 1 września 2020 Przedszkole w Napachaniu wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Napachaniu- Dyrektor mgr Małgorzata Łopatka.

Dodatkowe zajęcia
W naszym przedszkolu wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Dzieci starsze (6- latki) uczestniczą w zajęciach z religii.
Drzwi otwarte
Drzwi Otwarte odbędą się 11.03.2023 (sobota) w godzinach 10.00- 12.00. Serdecznie zapraszamy!
Organ prowadzący
Gmina Rokietnica
Godziny otwarcia uwagi

Godziny otwarcia od
6:00 do 17:00
Personel
W roku szkolnym 2022/2023 z naszymi dziećmi pracuje piętnastu nauczycieli oraz pięciu pracowników obsługi. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, o wymaganej specjalności. Nasze Panie to doświadczeni pedagodzy, stale podnoszący swoje kwalifikacje z zakresu pedagogiki i psychologii, poprzez udział w  różnorodnych formach doskonalenia zawodowego takich jak: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, konferencje naukowe itp. Poprzez stosowanie różnorodnych form i metod w trakcie prowadzenia zabaw i zajęć (plan daltoński, ocenianie kształtujące, metoda Montessori) nauczyciele stymulują i ukierunkowują rozwój dzieci. Personel administracyjno-obsługowy wspaniale wywiązuje się ze swoich obowiązków i chętnie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami. Wszystkie panie cechuje życzliwy i ciepły stosunek do dzieci.

 

Osiągnięcia
Na uwagę zasługuje duża różnorodność organizowanych  przez nauczycieli konkursów, w których dzieci chętnie uczestniczą. Uczą się zdrowej rywalizacji oraz kształcą umiejętność przyjmowania porażki.

Przedsięwzięcia i projekty edukacyjne podnoszą jakość edukacji przedszkolnej i pozwalają zarówno nauczycielom jak i dzieciom osiągać lepsze sukcesy edukacyjne. Dzieci i rodzice chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Uczestniczą z wielkim zaangażowaniem w tego typu przedsięwzięciach.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
86
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe