Rokietnica
Rokietnica
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała nr XLVIII-408-2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2022 roku
Zarządzenie - harmonogram postępowania rekrutacyjnego
Oświadczenie - o korzystaniu rodziny z pomocy społecznej
Oświadczenie - o rodzeństwie kandydata uczęszczającym już do danego przedszkola
Oświadczenie - o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie - o wielodzietności rodziny
Oświadczenie - o zamieszkaniu na terenie gminy Rokietnica
Oświadczenie - o zatrudnieniu / pobieraniu nauki
Oświadczenie - szczepienia
Instrukcja elektronicznego wysyłania deklaracji