Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

Adres
ul.Podgórna 12, 62-020 Swarzędz
Telefon
618172026
Fax
618172026
E-mail
sekretariat@swarzedz.edu.pl
Strona www
www.swarzedz.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Szkoła powstała w roku 1992 staraniem władz lokalnych. Mieści się w Swarzędzu, przy ul. Podgórnej 12. W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzi Szkoła Policealna oraz II Liceum Ogólnokształcące. W ciągu minionych lat liceum systematycznie się rozwijało, zwiększając liczbę ofert profili w uruchamianych oddziałach. W II Liceum naucza się języka angielskiego i języka niemieckiego w zwiększonej liczbie godzin. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe, posiada pracownię komputerową wyposażoną w sprzęt firmy Apple, pracownię językową, chemiczną, biologiczną. W większości klas na wyposażeniu znajdują się tablice interaktywne, wspierające nauczanie, czyniące je atrakcyjniejszym i skuteczniejszym. Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana. W czytelni funkcjonuje centrum multimedialne z szybkim dostępem do internetu. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe, dysponuje własną salą gimnastyczną. działa w niej wiele kół zainteresowań, takich jak Klub Debatancki (debaty oksfordzkie), Naukowe Koło Chemiczne, Koło Młodych Biologów, Koła sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), Klub Europejski, Klub Angielski i inne. Szkoła uczestniczy w projektach takich jak min. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Klasy akademickie zostały objęte patronatem wyższych uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Instytutu Filologii Polskiej UAM. Klasy policyjne natomiast objęto patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Uczniów tych klas obowiązuje umundurowanie. Obiekt szkolny jest monitorowany, wejście do budynku odbywa się przez recepcję. Szkoła jest bezpieczna i przyjazna. Szkoła posiada dobrze zaopatrzony bufet szkolny, oferujący w niskich cenach napoje, kanapki i inne artykuły spożywcze. W listopadzie 2010 roku II Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Tadeusza Staniewskiego - pierwszego burmistrza Swarzędza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.