Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Adres
ul.Rybaki 17, 61-883 Poznań
Telefon
(61)853-45-11
Fax
(61)853-52-44
E-mail
sekretariat@zsb1.poznan.pl
Strona www
http://www.zsb1.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu mieści się w budynku przy ul. Rybaki 17. W skład ZSB Nr 1 wchodzą następujące szkoły: XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 jest szkołą o ponad 100-letniej tradycji. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 dwie szkoły wchodzące w skład zespołu otrzymały zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, którego postać stanowi wzór w procesie wychowywania naszych uczniów. Jednocześnie posiadamy doskonałą strukturę teleinformatyczną, podłączoną do miejskiej sieci o przepustowości pozwalającej na korzystanie z najnowocześniejszych usług, na przykład wideokonferencji. Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje dziennik elektroniczny. Szkoła uwzględnia potrzeby uczniów ambitnych i tych, którzy chcą się uczyć. W pracy wychowawczej dążymy do kształtowania człowieka odpowiedzialnego, kreatywnego, okazującego szacunek innym ludziom, wyposażonego w umiejętności przydatne do życia w zmieniającym się społeczeństwie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe zapewniają uczniom atrakcyjność nauczania. Swoje zdolności młodzież może rozwijać w licznych kołach pozalekcyjnych. Nasi uczniowie są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Konkursu im. prof. R. Kozaka, Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, konkursów recytatorskich, informatycznych, geograficznych oraz muzycznych. Uczniowie osiągają czołowe miejsca w strzelaniu z broni pneumatycznej oraz w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej. Szkoła dysponuje ponadto biblioteką z bogatym księgozbiorem oraz nowoczesnym Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. W Zespole Szkół odbywa się szereg ciekawych przedsięwzięć: przedstawienia teatralne, międzyszkolne debaty tematyczne, konkursy międzyszkolne objęte patronatem Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora. Szkoła może się pochwalić dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji zawodowych i egzaminów maturalnych. Bardzo dobre wyniki osiągamy m.in. z języków obcych – angielskiego i niemieckiego. W szkole bardzo prężnie działa Samorząd Szkolny organizując liczne imprezy rocznicowe, kulturalne, rozrywkowe i charytatywne. Uczniowie szkoły mogą korzystać z zaprzyjaźnionej Bursy Szkolnej mieszczącej się przy ulicy Czeremchowej w Poznaniu.