Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Adres
ul.Rybaki 17, 61-883 Poznań
Telefon
(61)853-45-11
Fax
(61)853-52-44
E-mail
sekretariat@zsb1.poznan.pl
Strona www
zsb1.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych