Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela

Adres
ul.Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
Telefon
61 852-24-64
Fax
61 852-43-78
E-mail
sekretariat@lelewel.poznan.pl
Strona www
http://www.lelewel.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6  im. J. Lelewela w Poznaniu stawia na kształcenie zawodowe. Kreujemy przedsiębiorcze postawy, zarówno w XXX Liceum Ogólnokształcącym (klasy wojskowe), jak i w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 7.

Nasza szkoła posiada wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach poligraficznych. Wzbogaciliśmy ofertę kształcenia o nowe zawody z innych branż m.in. logistyczno-spedycyjnej oraz fotograficznej. Bardzo dobra współpraca z pracodawcami (często naszymi absolwentami) owocuje nowoczesnymi miejscami praktyk w najlepszych poznańskich firmach poligraficznych, agencjach reklamowych i firmach logistycznych. Dzięki ich wsparciu wzbogacamy warsztat dydaktyczny w nowoczesny sprzęt. Cieszą nas poprawiające się z każdym rokiem wyniki zewnętrznych egzaminów. Nowoczesne firmy wspierają naszą szkołę w organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, dzięki czemu nasi uczniowie stają się prawdziwymi fachowcami z perspektywą dobrego zatrudnienia. Współpracujemy z wiodącymi pracodawcami i partnerami branżowymi, którzy gwarantują pracę najlepszym absolwentom. 

W Technikum Poligraficzno-Administracyjnym prowadzimy kształcenie w zawodach: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik reklamy, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów.

Uczniowie podczas zajęć w pracowniach komputerowych korzystają min. z oprogramowania ESKO, CAD, pakietu Adobe, pakietu Corel.

Szkoła, oprócz bogatej bazy sportowej (m. in. 2 sale gimnastyczne, boisko ze  sztuczną nawierzchnią, siłownia); dydaktycznej (nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz profesjonalne studio fotograficzne, pracownia poligraficzna wyposażona min. w urządzenia do sitodruku), proponuje także ciekawe zajęcia  pozalekcyjne w różnych kołach zainteresowań. Uczniowie mogą realizować swoje pomysły w ramach prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego. 

W ramach współpracy z przedsiębiorcami szkoła prowadzi klasy patronackie:Nasi partnerzy branżowi: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, Drukarnia CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu oraz RELOPACK Pakowanie Przemysłowe.

Szkoła oferuje bogatą ofertę staży i praktyk, w tym zagranicznych w ramach projektów unijnych, m.in.: Lelewel dla zawodowców - międzynarodowe staże zawodowe- edycja II (4 tygodniowe wyjazdy do Włoch i Wielkiej Brytanii).

W Branżowej Szkole I stopnia nr 7 oferujemy zawody: drukarz offsetowy, drukarz fleksograficzny, operator procesów introligatorskich, magazynier- logistyk oraz fotograf. 

Pasjonatów wojska, musztry, dyscypliny i sportowego ducha zapraszamy do XXX Liceum Ogólnokształcącego z klasami wojskowymi (dodatkowy przedmiot: edukacja wojskowa). W klasach wojskowych XXX Liceum Ogólnokształcącego stawiamy na rozwijanie umiejętności sportowo-obronnych. Przyświeca nam hasło: „Sprawność i dyscyplina". Nasi uczniowie biorą udział w uroczystościach państwowych i lokalnych, zawodach sportowych, przeglądach musztry, rozpoznają swoje zainteresowania, aby dalej kształcić się na kierunkach związanych z szeroko pojętą wojskowością i służbą krajowi. Chętnie wspieramy uczniów w rozwoju talentów, jesteśmy otwarci na ich pomysły i twórcze propozycje. Pomagamy  w rozwiązywaniu problemów, wspólnie szukamy rozwiązań. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego młodzież ma możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych, w szkołach wojskowych, pożarniczych, policji, straży granicznej oraz uczelniach cywilnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub edukacja dla bezpieczeństwa. Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna. Ułatwieniem dla młodzieży i rodziców jest bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego. Szkoła należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Uczniów Klas Mundurowych. Klasy wojskowe w naszej szkole mają najdłuższą tradycję w Poznaniu. Udział w projekcie: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.


Specjalnie dla naszych uczniów powstała „Lelewel chillout zone”.

Jak dojadę 
Facebook