Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela