Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela

Adres
ul.Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
Telefon
61 852-24-64
Fax
61 852-43-78
E-mail
sekretariat@lelewel.poznan.pl
Strona www
http://www.lelewel.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6  im. J. Lelewela w Poznaniu stawia na kształcenie zawodowe. Kreujemy przedsiębiorcze postawy, zarówno w XXX Liceum Ogólnokształcącym (klasy wojskowe), jak i w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 7.

Nasza szkoła posiada wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach poligraficznych. Wzbogaciliśmy ofertę kształcenia o nowe zawody z innych branż m.in. logistyczno-spedycyjnej oraz fotograficznej. Bardzo dobra współpraca z pracodawcami (często naszymi absolwentami) owocuje nowoczesnymi miejscami praktyk w najlepszych poznańskich firmach poligraficznych, agencjach reklamowych i firmach logistycznych. Dzięki ich wsparciu wzbogacamy warsztat dydaktyczny w nowoczesny sprzęt. Cieszą nas poprawiające się z każdym rokiem wyniki zewnętrznych egzaminów. Nowoczesne firmy wspierają naszą szkołę w organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, dzięki czemu nasi uczniowie stają się prawdziwymi fachowcami z perspektywą dobrego zatrudnienia. Współpracujemy z wiodącymi pracodawcami i partnerami branżowymi, którzy gwarantują pracę najlepszym absolwentom. 

W Technikum Poligraficzno-Administracyjnym prowadzimy kształcenie w zawodach: technik procesów drukowania, technik reklamy, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów.

Uczniowie podczas zajęć w pracowniach komputerowych korzystają min. z oprogramowania ESKO, CAD, pakietu Adobe, pakietu Corel.

Szkoła, oprócz bogatej bazy sportowej (m. in. 2 sale gimnastyczne, boisko ze  sztuczną nawierzchnią, siłownia); dydaktycznej (nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz profesjonalne studio fotograficzne, pracownia poligraficzna wyposażona min. w urządzenia do sitodruku), proponuje także ciekawe zajęcia  pozalekcyjne w różnych kołach zainteresowań. Uczniowie mogą realizować swoje pomysły w ramach prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego. 

W ramach współpracy z przedsiębiorcami szkoła prowadzi klasy patronackie:Nasi partnerzy branżowi: MDM Druk, AR Packaging (dawniej BSC Drukarnia Opakowań), Drukarnia EDICA, Drukarnia CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu oraz RELOPACK Pakowanie Przemysłowe.

Szkoła oferuje bogatą ofertę staży i praktyk, w tym zagranicznych w ramach projektów unijnych, m.in.: Lelewel dla zawodowców - międzynarodowe staże zawodowe- edycja III (4 tygodniowe wyjazdy do Włoch i Hiszpanii).

W Branżowej Szkole I stopnia nr 7 oferujemy zawody: drukarz offsetowy, drukarz fleksograficzny, operator procesów introligatorskich, magazynier- logistyk. 

 Nasi uczniowie zdobywają doświadczenie uczestnicząc w licznych konkursach, zawodach sportowych. Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu : „Współpraca dla zawodowej przyszłości".  Nauczyciele  chętnie wspierają uczniów w rozwoju talentów, są otwarci na ich pomysły i twórcze propozycje.

Pomagamy  w rozwiązywaniu problemów, wspólnie szukamy rozwiązań. 

Specjalnie dla naszych uczniów, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, powstała „Lelewel chillout zone”.

Jak dojadę 
Facebook