Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - L1D - klasa administracyjno - prawna
Nazwa oddziału

 L1D - klasa administracyjno - prawna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język polski lub wiedza o społeczeństwie lub język angielski

Opis

KLASA ADMINISTRACYJNO - PRAWNA

 Jest przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem oraz szeroko pojętą administracją. W ramach nauki będą realizowane zajęcia z zakresu administracji publicznej i podstaw prawa.

Uczniowie tej klasy poznają  mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, zasady obsługi i opieki prawnej, zasady działania administracji publicznej oraz funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Zaznajomią się z prawem cywilnym i administracyjnym, ich źródłami, a także nauczą się sporządzać stosowne dokumenty, np. dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zawierania umów handlowych itp.

W trakcie nauki zdobędą również wiedzę na temat tego jak rozmawiać z klientami, nauczą się opracowywać projekty aktów i pism administracyjnych, rozpoznawać  problemy interesantów i rozwiązywać je zgodnie z przepisami prawa.

Ukończenie nauki  da absolwentom podstawy wiedzy z dziedziny prawa i administracji, a tym samym przygotuje ich do podjęcia studiów na kierunkach prawniczych i administracyjnych.