Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - I eZ - monter konstrukcji targowo - wystawienniczych
Nazwa oddziału

 I eZ - monter konstrukcji targowo - wystawienniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • informatyka

Zawody

 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych

Opis

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych

Przyszli monterzy konstrukcji targowo-wystawienniczych w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych, wykończeniowych, drzewnych oraz podstawami elektrotechniki. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców pracujących przy kompleksowym wykonywaniu stoisk targowych, scen, a także witryn, wystaw i ekspozycji sklepowych.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do: wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich, podstawowych prac stolarskich i meblarskich, wykonywania instalacji elektrycznych do 1kv. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałami budowlanymi, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów BHP.

Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły branżowej, będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia w celu zdobycia tytułu technika obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

 Szkoła rozpoczyna kształcenie w tym zawodzie we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego oraz licznymi przedsiębiorstwami branżowymi w ramach projektu pod nazwą Monter EXPO.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen.