Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I eT - technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego
Nazwa oddziału

 I eT - technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

Opis

W tej klasie uczeń zdobywa nowy zawód: technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, który umożliwia organizowanie, zarządzanie oraz nadzorowanie robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo-wystawienniczych, dzięki czemu może podjąć pracę związaną z imprezami targowymi, koncertami, festiwalami i festynami, a także potrafi aranżować nowoczesne witryny w salonach i sklepach.

Szkoła rozpoczyna kształcenie w tym zawodzie we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego oraz licznymi przedsiębiorstwami branżowymi w ramach projektu pod nazwą Monter EXPO.

Zdobycie tego zawodu daje możliwość zatrudnienia w firmach o szerokim spektrum działalności, a także w organizacjach wymagających fachowej wiedzy technicznej oraz kontaktu z klientem biznesowym. Absolwent wyposażony będzie także w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie. Przedmiotem kształcenia będzie również sporządzanie kosztorysów.

Absolwent szkoły w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen:
  1. montażu i demontażu metalowych konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  2. montowania systemów suchej zabudowy przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  3. wykonywania robót okładzinowych przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
  4. wykonywania robót z drewna i materiałów drewnopochodnych stoisk targowo-wystawienniczych i scen
  5. wykonywania i uruchomienia instalacji elektrycznych i multimedialnych na podstawie dokumentacji technicznej.
 • w zakresie kwalifikacji BUD.33. Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen:
 1. projektowania prac związanych z konstrukcją, montażem i wykończaniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen
 2. organizowania i nadzorowania robót związanych z systemami suchej zabudowy przy konstrukcji, montażu i wykończaniu stoisk targowo-wystawienniczych i scen
 3. organizowania i nadzorowania robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen oraz sporządzanie kosztorysów.