Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - Klasa C – Profil medyczno - przyrodniczy
Nazwa oddziału

 Klasa C – Profil medyczno - przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

Opis

Klasa o profilu medyczno-przyrodniczym przygotowuje uczniów do studiów na Uniwersytecie  Medycznym, AWF, Uniwersytecie Przyrodniczym oraz UAM na kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych  związanych z kosmetologią, dietetyką, farmacją, żywieniem człowieka, położnictwem, pielęgniarstwem, weterynarią, rehabilitacją, biotechnologią, inżynierią genetyczną, turystyką i rekreacją oraz sportem w perspektywie studiów do pracy pedagogicznej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego, zarządzaniem środowiskiem ochroną środowiska i szeroko rozumianą  ekologią.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Interdyscyplinarny charakter nauki w tej klasie daje doskonałą możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Profil klasy jest również  odpowiedzią na rosnącą w społeczeństwie  świadomość potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną.

Klasa oferuje uczniom następujące zajęcia i aktywności:

 • uczniowie mają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności zarówno w trakcie nauki w szkole, jak i na zajęciach terenowych;
 • realizacja licznych projektów edukacyjnych, biologicznych związanych ze zdrowiem człowieka, ekologicznych, przyrodniczych  mających na celu pogłębienie wiadomości i doskonalenia  umiejętności;
 • w szkole pracują aktywnie w grupach, prowadzą obserwacje i doświadczenia doskonaląc kluczowe umiejętności współdziałania, planowania, wnioskowania oraz rozwiązywania zadań problemowych;
 • analizują i interpretują  fakty oraz uczestniczą w  przedmiotowych projektach tematycznych, nabywają umiejętności bardzo ważne we współczesnej nauce - poszukiwania informacji, korzystania ze schematów, rysunków, wykresów i tabel jako źródeł informacji;
 • uczą się poprawnej argumentacji oraz określania zależności- przyczynowo skutkowych i szukania właściwych argumentów na poparcie swoich stanowisk;
 • osiągnięcie powyższych celów jest możliwe zwłaszcza dzięki dobrze wyposażonym pracowniom - biologicznej i chemicznej, które umożliwiają stosowanie różnorodnych środków i metod nauczania;
 • korzystania z platform edukacyjnych i współczesnych technologii oraz środków przekazu, także muzyki, filmów czy projektów dzięki którym przybliżane są uczniom tematy biologiczne;
 • uczniowie klasy aktywnie współpracują ze studentami z Koła Naukowego Wydziału Biologii, którzy prowadzą w naszej szkole warsztaty.

Poza zajęciami w szkole uczniowie corocznie mają możliwość uczestnictwa w:

 • zajęciach laboratoryjnych w pracowniach Wydziału Biologii UAM – jako klasa patronacka 
 • zajęciach terenowych w Stacji Ekologicznej UAM na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach,
 • lekcjach terenowych w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu,
 • lekcjach z cyklu „Spotkania z archeologią” w Muzeum Archeologicznym;
 • Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Biologii i Chemii UAM;
 • Dniach Akademickich na wydziale Biologii UAM;
 • uczestniczą także w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i wielu konkursach tematycznych związanych z biologią, ekologią i ochroną środowiska;
 • zajęciach kół zainteresowań – biologicznym i chemicznym.