Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - Klasa A – Profil językowo - prawniczy
Nazwa oddziału

 Klasa A – Profil językowo - prawniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

Adresowany jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach humanistycznych, takich jak: prawo, administracja, filologie, pedagogika, nauki społeczne i inne.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia.

Uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczenia w:

 • warsztatach z nauki o prawie, logiki, retoryki, argumentowania, a także rozwijających umiejętności komunikacyjne w języku ojczystym i w językach obcych; 
 • spotkaniach z sędziami, przedstawicielami samorządu gminnego i powiatowego;
 • wybranych rozprawach sądowych;
 • warsztatach zapoznających ze specjalistycznym słownictwem prawniczo – biznesowym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego;
 • wymianie z uczniami z Templin w Niemczech;
 • wykładach i warsztatach organizowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (UAM);
 • ogólnopolskich konkursach historycznych, np. Ogólnopolski Konkurs o Ziemiaństwie;
 • konkursach literackich, np. Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila (UAM);
 • festiwalach teatralnych, np. Poznański Festiwal Teatrów „Marcinek”;
 • olimpiadach, np. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
 • debatach oksfordzkich, np. Poznańska Liga Debat Oksfordzkich;
 • lekcjach muzealnych, np. w Muzeum Narodowym w Poznaniu;
 • kołach zainteresowań, np. historycznym, humanistycznym, teatralnym;
 • wyjściach do teatru, na wystawy, do muzeów.

Ponadto kręcą filmy edukacyjne, piszą scenariusze teatralne. Próbują swoich sił w rozmaitych formach dziennikarskich.