Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym - I BA
Nazwa oddziału

 I BA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Magazynier-logistyk

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 Mechatronik

 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 Stolarz

 Tapicer

Opis

Klasa wielozawodowa:

magazynier logistyk

mechanik - monter maszyn i urządzeń 

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechatronik

stolarz

tapicer

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego