Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TC/2 - Technik robotyk
Nazwa oddziału

 I TC/2 - Technik robotyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik robotyk

Opis

Zawód technik robotyk w pełni odpowiada oczekiwaniom szerokiej grupy pracodawców (bez względu na branżę) w zakresie uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze stanowiskami zrobotyzowanymi.

 


 OPIS ZAWODU

 • Uruchamia i obsługuje układy pneumatyczne i elektropneumatyczne.
 • Obsługuje roboty przemysłowe i urządzenia współpracujące.
 • Programuje roboty przemysłowe i procesy produkcyjne.
 • Projektuje i programuje układy przemysłowe z wykorzystaniem PLC i robotów przemysłowych.
 • Pracuje w środowisku INDUSTRY 4.0.
 • Montuje elementy i konstrukcje mechaniczne robotów.
 • Montuje elementy i urządzenia elektryczne i elektroniczne.
 • Projektuje CAD/CAM. 

 Kwalifikacja:

 • ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.
 • ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.