Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TC/1 - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 I TC/1 - Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

2) Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.

3) Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

4) Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

5) Tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.

6) Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części, zespoły maszyn
i urządzenia mechaniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
.
Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów.
Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń
i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż
i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.