Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TB/2 - Technik procesów drukowania - z elementami grafiki komputerowej
Nazwa oddziału

 I TB/2 - Technik procesów drukowania - z elementami grafiki komputerowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik procesów drukowania

Opis

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·        Sporządzania form drukowych.

·        Przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania.

·        Drukowanie nakładu z form drukowych.

·        Planowanie poligraficznych procesów produkcyjnych.

·        Kontrolowanie przebiegu produkcji poligraficznej.

 

Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Technik procesów drukowania współpracuje z drukarzami, introligatorami, grafikami.