Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TB/1 - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 I TB/1 - Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie
i kontrolowanie efektywnego przepływu produktów, surowców, usług i informacji z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta oraz gospodarowanie zasobami ludzi.

 Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
  2. Przechowywania towarów.
  3. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.
  4. Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych.
  5. Planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Technik logistyk to zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.