Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym - I TA - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 I TA - Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Informatyk to, jak sama nazwa wskazuje, osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji.

 OPIS ZAWODU

 • Administruje systemami operacyjnymi.
 • Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.
 • Naprawia urządzenia techniki komputerowej.
 • Programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne.
 • Projektuje, tworzy i administruje stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
 • Projektuje, tworzy, administruje i użytkuje bazy danych.
 • Wykonuje i eksploatuje lokalne sieci komputerowe.

Kwalifikacja:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych