Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - d - biznesowo-językowa
Nazwa oddziału

 d - biznesowo-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Uczniowie tej klasy zdobywają poszerzone umiejętności z języków obcych, nie tylko w zakresie ogólnym, lecz także mają możliwość poznania i ćwiczenia słownictwa specjalistycznego z dziedziny ekonomii i przedsiębiorczości. W ramach dodatkowych zajęć w formie warsztatów zaproszeni specjaliści przybliżają zagadnie z prawa, ekonomii, biznesu.