Poznań
Liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu - 1LB - oddział dwujęzyczny z rozszerzoną geografią i matematyką
Nazwa oddziału

 1LB - oddział dwujęzyczny z rozszerzoną geografią i matematyką

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Przedmioty nauczane dwujęzycznie – historia, biologia

Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii przygotuje uczniów na studia ekonomiczne, politechniczne, ale jednocześnie prawo, lingwistykę i inne.

Patronat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Przedmioty uzupełniające do wyboru:

  • informatyka w biznesie,
  • język angielski w biznesie,
  • język niemiecki w biznesie,
  • psychologia biznesu,
  • wiedza o społeczeństwie i kulturze (po diagnozie potrzeb)